Annons

Mona Sahlin diskuterade hållbart byggande i Landskrona Mona Sahlin imponeras av nybyggarandan i Landskrona.

Samhället står inför enorma utmaningar vad gäller klimatfrågan. Byggnadssektorn står för en tredjedel av den totala energianvändningen och en tredjedel av det totala utsläppet av klimatgaser i Sverige.
Går det att styra byggnadsutvecklingen så att den blir mer miljövänlig och vad kan forskare, politiker och byggbranschen gemensamt göra för att uppnå resultat?
Det var en av frågorna man diskuterade vid en sammankomst på stadshuset i Landskrona under förra veckan.

Byggnadsbranschen representerades av Hans Eliasson, VD för Svenska Hus.
– Det är mycket en inställningsfråga. Det finns alternativ idag men det ska mycket till för att man ska förändra, säger Eliasson vars företag är beredda att satsa.
– Man har på Lunds Universitet inrättat en ny professur i hållbart byggande och vi har satsat 10 miljoner kronor i detta.

Annons
 

En som fanns på Stadshuset och diskuterade problemet var samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.
– Med tanke på hur energiläget och klimatförändringarna i världen ser ut så har vi inget val. Vi måste helt enkelt göra allt för att hitta nya vägar att värma våra hus och bygga dessa, säger Sahlin och fortsätter.
– Och det gäller inte bara nybyggen. Vi måste även se över de hus vi har idag.

Att man höll mötet just i Landskrona är ingen tillfällighet. Man var även i Lund och diskuterade samma ämnen tidigare och de båda kommunerna har stora planer på det nya byggandet. För Landskronas del har man, i fråga om ovanstående, just nu fokus på det markområde som kommunen köpte av Svalöf Weibull, samt eventuellt på Stationsområdet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser