Annons

Kommunen söker utökat tillstånd för ordningsvakter

Sedan 12 december arbetar två ordningsvakter och tre fältarbetare ute i centrala Landskrona varje fredag och lördag klockan 20.00–03.00. Deras uppgift är att skapa relationer med ungdomarna ute och genom sin närvaro öka tryggheten. Fältarbetarna kartlägger och analyserar också situationen i centrum samt följer upp det som har hänt. De båda ordningsvakterna har även rätt att ingripa. Satsningen har fallit väl ut och reaktionerna ifrån allmänheten har varit mycket positiva.

Landskrona kommun ansöker nu om att utöka den tid ordningsvakterna får arbeta enligt §3 lagen om ordningsvakter till klockan 04.00.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser