Annons

Socialdemokrater och polis samtalade om ungdomsbrottsligheten

Igår hade Landskronas kommunalråd Niklas Karlsson kallat kommunchef Sergio Garay, partikollegor i grannkommunerna, näpolischef Tom Jensen samt länspolismästaren Anders Danielsson till ett möte på stadshuset. På dagordningen stod endast en punkt vilken gick ut på frågeställningen vad man ska göra år ungdomsbrottsligheten i regionen.

I Landskronas fall efterlyser Karlsson fler mjuka och hårda sociala insatser.
Med mjuka sociala insatser avses förebyggande arbete. Fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar. Men också stöd till föreningslivet.
– Många ungdomar vittnar om att föreningslivet, exempelvis basket eller fotboll, räddat dem undan kriminalitetens bana. Föreningar som Bosna Basket, Besa och BoIS gör stora insatser för ungdomar och dessa måste även fortsättningsvis få det stöd som de behöver, säger Niklas Karlsson.

Annons
 

Med hårda sociala insatser avses dels brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, såsom fler ”blåjackor” på stan och av vakter förstärkta nattvandringar, men också ett målinriktat arbete för omhänderta grovt kriminella ungdomar.

Utöver denna typ av satsningar planeras även att fler plusjobbare ska anställas inom brottsförebyggande verksamhet, möjlighet till spärrtjänster för stulna mobiltelefoner, ökad kameraövervakning bland annat vid lasarettet och på Öster. Dessutom förs diskussioner med Falcons om ett nytt ungdomshus. Vittnesstödsprogram diskuteras och utökad möjlighet till föräldrautbildning. Föräldrarnas ansvar kommer också att betonas i ökad utsträckning, både vid skolk från skolan och när ungdomar och barn omhändertas av polis.

Karlsson efterlyser också fler poliser men att det inte löser problemet som sådan.
– Till länspolismästaren framförde jag att fler poliser bör avdelas till Landskrona. Men jag är också övertygad om att problemen inte löses genom fler poliser. Med poliser kan vi öka tryggheten för invånarna, men inte långsiktigt lösa nyrekryteringen till gängen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser