Annons

Kommunen lovar krafttagmot personrån och kriminella ungdomsgäng

Igår höll Arena Trygghet (bostadsföretagen, polisen, åklagare och kommunala förvaltningar i Landskrona) sitt andra möte och kunde där enas om en del snabba åtgärder för att få bukt med personrånen, dessutom utlovades ytterligare kraftfulla satsningar för ett tryggare Landskrona. Rent konkret utfästes löften om gratis spärrning av mobiltelefoner, kraftig utökning av ”blå jackorna” samt samtal med föräldrar redan innan barnet ”gjort något”.

I ett pressmeddelande från Arena Trygghet konstateras det att en stor del av personrånen handlar om att stjäla mobiltelefoner. Man beslöt därför per omgående att kommunen skulle erbjuda samtliga elever vid högstadieskolorna en så kallad spärrtjänst för stulna mobiltelefoner.
– Tjänsten betalas av kommunen och innebär att en stulen mobiltelefon blir obrukbar i orätta händer. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer nu att se till att aktuella skolor erbjuder denna tjänst redan under denna vecka, skriver man i pressmeddelandet.

Annons
 

Kraftig utökning av ”blå jackorna”
Satsningen med kommunens två brottsförebyggare har blivit mycket
uppskattad och nu blir de fler. Från och med igår utökades tjänstgöringen för ”blå jackorna” och de arbetar nu måndag-fredag mellan klockan 14-21 och lördagar mellan 10.30-15.00.
Samtidigt pågår rekrytering av ytterligare brottsförebyggare som kommer att utökas från dagens två till tio. Det kan även bli aktuellt att placera dessa utanför de centrala delarna i Landskrona.

Oro-samtal
Inom Barn- och ungdomsförvaltningen har nu förebyggande enheten börjat med vad man kallar Oro-samtal. Det innebär att föräldrar kallas till samtal tillsammans med sitt barn redan innan denna har ”gjort något” men funnits i sammanhang där brottslighet förekommer.
– Det är viktigt att vi ingriper snabbt och förebyggande för att hindra att våra ungdomar kommer fel, säger Jörgen Patriksson, enhetschef för förebyggande enheten.
– Sedan en tid tillbaka har vi haft ett par sådana samtal, som uppskattats inte minst av föräldrarna.

Kranskommunerna bjuds till diskussion om ungdomsvåld
Med anledning av den senaste tidens ungdomsvåld i Nordvästskåne har
kommunledningen i Landskrona tagit initiativ till att bjuda in
kommunledningarna i Bjuv, Helsingborg, Svalöv och Åstorp
samt länspolismästaren till en träff. Redan nu på torsdag kommer man att träffas för att diskutera gemensamma förslag och åtgärder för att vända utvecklingen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser