Annons

Fullmäktige Ja, för att Strand byggs om till klinik för plastikkirurgi

En lång debatt i gårdagens kommunfullmäktige ledde fram till beslutet att en del av Strandpaviljongen ska byggas om till en klinik för plastikkirurgi. I resterande del av huset kommer det att finnas plats för en restaurang med ca 120 platser. Med en knapp majoritet, 26 mandat mot 25, röstade kommunfullmäktige fram kommunstyrelsens förslag om att i nästa års budget avsätta 11,2 miljoner kronor för en ombyggnation av Strandpaviljongen. Moderaterna som tidigare ställt sig positiva till förslaget gjorde en helomvändning och röstade mot. – Strandpaviljongen är en symbol för Landskrona. Vi säger nej till en investering som stänger Strand för Landskronaborna för en lång tid framöver, säger Jan Nimmermark (m). Sedan Strandpaviljongen brann ner 1993 och återuppbyggdes har en rad krögare drivit verksamheten i konkurs. Sammanlagt har driften av paviljongen kostat kommunen 8,5 miljoner sedan dess. Man räknar med att den kostar kommunen en miljon kronor årligen. Den 15 oktober i år stod det slutgiltiga avtalet mellan Citadellkliniken och kommunen klart. Enligt avtalet, som enbart skulle träda i kraft om kommunfullmäktige biföll ombyggnadsförslaget, betalar Citadellkliniken 1 270000 kronor i hyra per år samt står för allt underhåll. Förutom att inrätta en restaurang i övriga delen av huset finns det planer på att lägga en friskvårdsanläggning på entréplan. – Vi är nog många som är ledsna att det inte har fungerat på Strand. Men det finns en anledning till att Strand inte har gått runt de senaste åren. Det är inte tillräckligt många människor som har gått dit och dansat, säger kommunalråd Niklas Karlsson (s). Vänstern uttryckte missnöje över att en plastikkirurgiklinik ska hysas in på Strand, men ställde sig efter en 20 minuter lång ajournering av mötet, bakom kommunstyrelsens förslag. Refika Fetahovic (v) lade in ett särskilt yttrande om att det borde satsas mer på ungdomar i budgeten, att en så kallad ungdomsstyrelse skulle startas. Ylva Nordberg (kd) tyckte att man genom att placera en klinik i sådant läge sänder ut fel signaler till människor, ”att man inte duger som man är”, och biföll för moderaternas yrkande till att avslag. Torkild Strandberg (fp) tyckte inte heller att Strandpaviljongen var lämpad för kirurgi och röstade också för moderaternas yrkande. – Vi är öppna för kreativa förslag. Men Strand ska vara öppet för alla Landskronabor, sa han. Enligt Niklas Karlsson har kommunen inte hittat någon bättre intressent än Citadellkliniken. – Vi har gjort allt i vår makt för att rädda Strand. Det här är en bra affär för kommunen. Det kan innebära en expansion för kliniken vilket ger nya arbetstillfällen, säger Niklas Karlsson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser