Annons

BRÅ kartlägger otryggt centrum

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tillsammans med tekniska verken och stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta reda på var landskronaborna upplever otrygghet i de centrala delarna av staden. Därför kommer man att gå ut med en enkät där vem som helst får tycka till.
– De som fyller i enkäten är anonyma. Det vi vill ha reda på är var de känner sig otrygga och varför. Dessutom vill vi veta om det är en man eller kvinna som svarat på enkäten samt i vilken åldersgrupp han eller hon tillhör och var dom bor, säger Annika Wågsäter, projektledare på BRÅ.

På enkäten är de centrala delarna av staden inringade.
– Vi har valt att koncentrera oss på centrum i första delen. Därefter kommer vi att utvärdera enkäten och sedan se över kommunen i övrigt, fortsätter projektledaren.

Annons
 

De som trots allt kommer att skriva om områden utanför de centrala delarna kommer inte att bli förbisedda,
– Nej, definitivt inte. Upplever man otrygghet utanför det markerade området på kartan som finns med i enkäten så får man mer än gärna skriva detta också.

Wågsäter förklarar att det är viktigt att det just är känslan av otrygghet som tas upp.
– Det kan vara allt från dålig belysning till höga buskage eller att det är allmänt skräpigt eller förstört.

Enkäterna lämnar man in, eller skickar till stadshuset senast den 15 november. Därefter kommer utvärderingen att sätta igång och sedan jämföras med statistiken från polisen.
Vissa förändringar kan komma ganska fort,
– En grupp kommer att gå runt och ha med sig materialet vi fått in. Rör det sig bara om att man behöver klippa en häck eller laga söndriga lampor så är det snabbt fixat. Andra åtgärder kan dock ta längre tid.

På presskonferensen fanns även kommunalrådet Marita Larsson (s), samt Arbets- och socialnämndens ordförande Bengt Johansson med,
– Det är svårt att prata om vad det kommer att kosta. Mycket kommer säkert att rymmas inom förvaltningarnas budget. Men extra resurser för kostnader utöver det kommer att finnas, säger Marita Larsson och Bengt Johansson hävdar att även fastighetsägarna har ett ansvar,
”Det gäller att de håller efter sina tomter och ser till att det är rent och snyggt. Det skapar en trygghet i sig.

Enkäten finns tillgänglig på, stadshuset och i andra offentliga lokaler typ biblioteket.
Det går även bra att ladda ner enkäten på kommunens hemsida.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser