Annons

Lennart Söderberg hoppar av Vänliga Landskrona

I samband med Vänliga Landskronas styrelsemöte i fredags avgick föreningens styrelseordförande Lennart Söderberg. Till ny ordförande utsågs Annelie Heiskanen.
Lennart Söderbergs avgång kommer inte som någon överraskning för styrelsen eftersom det var tänkt att han skulle sluta redan i samband med bolagsstämman i maj 2004 men med anledning av den turbulens som då rådde i samband med förhandlingar om mer pengar från kommunen, Vänliga Landskronas fortlevnad och utredning kring ny marknadsorganisation ombads Lennart Söderberg att stanna kvar som ordförande med löfte att kunna avgå innan årets slut.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser