Annons

Karneval nästa sommar?

Efter några års frånvaro kan det bli aktuellt med en ny Landskronakarneval nästa sommar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utreda frågan vidare.
– Det finns en politisk enighet om att utreda förutsättningarna för att
arrangera en karneval nästa år och personligen ser jag gärna att det blir verklighet. Det behövs en karneval i Landskrona,
poängterar kommunalrådet Niklas Karlsson och tillägger att det finns runt en miljon kronor reserverade för ändamålet.
– Vad gäller ekonomin så får vi titta närmare på det, men helt klart är att kommunen måste gå in och stötta karnevalen, annars blir det inget.

Närmast kommer förutsättningarna för en ny karneval att undersökas och då handlar det om både arrangemanget som stort, men också de ekonomiska förutsättningarna. Förutom kommunens engagemang handlar det om att hitta andra sponsorer, exempelvis kommunens näringsliv.
Det gäller också att hitta en fungerande organisation så att den nya karnevalen inte gör en ekonomisk buklandning som varit fallet med tidigare karnevaler.
– Visst finns det en del fallgropar, men samtidigt tror jag att vi lärt oss
en del av tidigare karnevaler, så jag ser inte några oöverskridliga hinder för att köra en karneval nästa sommar,
poängterar Niklas Karlsson.

Annons
 

Karnevalerna i Landskrona har varit mycket uppskattade allt sedan starten 1992, men samtidigt har den ekonomiska baksmällan varit svår. Den senaste karnevalen för två år sedan slutade med konkurs för arrangörerna, Evenemang Uppsala, och skulderna uppgick till 800 000 kronor varav 100 000 till kommunen.

Redan efter den första karnevalen påtalade initiativtagaren Bertil Hallengren de ekonomiska svårigheterna. Han ville lösa det med entré, något kommunen motsatte sig och istället fick Peter Fridolf ta över ansvaret. Men även han tvingades lägga av när de ekonomiska problemen blev för svåra. Och efter det har karnevalen dansat på en slak ekonomisk lina och senaste äventyret slutade med konkurs.

Det finns också utredningar som visar att det krävs mer pengar, senast var det turistrådet som slog fast att stödet måste ökas efter att ha tittat närmare på festligheterna i Helsingborg, Malmö och Göteborg där respektive kommune skjuter till en hel del pengar.
I Malmö arbetar festivalkansliet året runt och där kostar kalaset 5,5 miljoner kronor.
– Vi konstaterar att det krävs 1,5 miljoner i kommunalt stöd. Dessutom bör kommunen står för kostnaderna för el, vatten och renhållning vilket bör göra ytterligare omkring 400 000 kronor i indirekt stöd. Sponsorer bör ge 500 000 kronor och en miljon kan komma in genom försäljning av olika arrangemangsplatser. Totalt alltså en kostnad på närmare 3,5 miljoner kronor, poängterade ordförande Gösta Nilsson när det begav sig, men förslaget fick tummen ner av kommunledningen.

Nu finns alltså politisk enighet om att dra igång karnevalen igen. Återstår att se hur stor den ekonomiska välviljan blir när beslutet väl skall fattas.

Fakta
Karneval var ursprungligen benämning på tiden före fastan, trettondag jul till askonsdag, sedermera de tre till åtta dagarna före askonsdagen,
motsvarande fastlagen.
Flera karnevalsorter blev under 1800-talet särdeles berömda för sina grandiosa och på turismen inriktade karnevaler, bl.a. Nice, Binche (Belgien), Köln, New Orleans (”Mardi Gras”) och Rio de Janeiro.
I Sverige har benämningen i modern tid kommit att användas om folkfester utan anknytning till fastan, bl.a. studentkarnevalerna , från början kallade majfester, i främst Lund och tidigare även Uppsala.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser