Annons

S vill inte bolagisera Tekniska verken

Socialdemokraterna kommer inte att föreslå någon bolagisering av Tekniska Verken. Det framkom vid Arbetarekommunens senaste möte då medlemmarna gjorde tummen ner för förslaget.
– Vi har genomfört en noggrann analys som klart visar att nackdelarna blir större än fördelarna, poängterar kommunalrådet Niklas Karlsson som i början av året tog initiativet till förstudien om en bolagisering skulle ge
kommunen extra tillskott i kassan för nödvändiga investeringar.
– Helt klart skulle vi kunna få in ett stort antal miljoner beroende på
vilka delar av verksamheten som skulle bolagiseras. Men samtidigt skulle det förmodligen ske på bekostnad av höjda taxor och eventuellt också friställning av personal, och det är inte acceptabelt,
betonar Niklas Karlsson.

Inom Tekniska verken finns verksamheter som är skattefinansierade, hit hör exempelvis park- och gatuverksamheten. Men det finns också avgiftsfinansierade verksamheter som el, data, vatten och avlopp. Sektorer som i första hand var aktuell för bolagisering eftersom verksamheten finansieras genom avgifter.
– Landskrona har idag låga taxor om man jämför med andra kommuner, men vi anser att taxehöjningar i det längsta skall undvikas och det är ett av skälen till vårt nej till bolagisering.

Annons
 

Andra kommuner som exempelvis Helsingborg, Malmö och Lund har bolagiserat den tekniska verksamheten, något som utredarna också studerat.
– Men vi kunde inte se några större vinster med bolagiseringen.
Verksamheterna sköts lika bra inom den kommunala förvaltningen,
poängterar Niklas Karlsson som dessutom ser en fara i att all upphandling inom bolaget skulle ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
– I andra kommuner struntar man helt i lagen och där finns politisk enighet om att köra med eget folk. Men i Landskrona finns inte den enigheten och därmed skulle vi riskera att folk blev arbetslösa och det kan vi inte tänka oss.

Tanken bakom bolagiseringen var att kommunen skulle få medel till framtida satsningar som exempelvis utbyggnad av skolor och satsningar som skulle öka möjligheterna att skapa arbetstillfälle.
Nu blir den fonden inte av, men samtidigt har utförsäljningen av tomträtter till 40 procent av taxeringsvärdet inbringar kommunen hela 85 miljoner så här långt.
– Det känns fel att låta denna engångsintäkt gå åt för att täcka löpande underskott i budgeten. Själv skulle jag gärna sett att pengarna används till offensiva satsningar som kommer kommuninvånarna till godo. Men några konkreta förslag har jag inte för dagen, betonar Niklas Karlsson.

Nu har Landskrona kommun en bra ekonomisk situation jämfört med många andra kommuner och det beror på att kommunen fick ett rejält kassatillskott i samband med försäljningen av kommunens Sydkraftsaktier. Den försäljningen gav en dryg miljard extra i kassan. Pengarna har placerats i aktie- och räntepapper och en stor del, ca 600 miljoner, har reserverats för framtida pensionsutbetalningar. Här finns alltså pengar för att finansiera angelägna framtida investeringar nu när bolagiseringen av Tekniska Verken inte blir av.

Fakta
Sedan tidigare bedrivs kommunal verksamhet i fem olika bolag, Landskrona Hamn, AB Landskronahem, LSR AB, Utvecklingsstiftelsen och Ven-Trafiken AB.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser