Annons

Landskrona allt attraktivare som bostadsort

Det byggs från norr till söder i Landskrona och optimismen om att kommunen ska få fler innevånare och därmed öka skattekraften är stor. I den kommunala visionen har det talats om 4000 nya invånare och cirka 1500 nya arbetstillfällen. Hittills har satsningen mest synts i norra delarna av Landskrona. På Västra Fäladen och längre norrut beräknar Stadsbyggnadskontoret att 300-350 nya hushåll kommer att uppföras. Villor, radhus och marklägenheter är planerat. Längre söderut börjar Nyhamnsprojektet första etapp ta form. Denna ger 75 lägenheter och ska vara inflyttningsklara till nästa vår. Totalt planeras det för 160-175 lägenheter på området uppdelat på tre etapper. Andra områden som nu också börjar komma med i framtidsplanerna är industriområdet inklusive spårområdet bakom gamla stationen. Här funderar Stadsbyggnadskontoret på hur det ska användas i framtiden och hur det ska utformas. Ett arbete som ska ses på sikt.

Åhlénstomten
Vad beträffar Åhlénstomten så håller inte de först angivna tidsplanerna. Klart är det blir en livsmedelshall på cirka 3000 kvm, detta har bekräftats från såväl kommun som byggherre ett flertal gånger. Vem som flyttar in är fortfarande en hemlighet. Senaste beskedet är att man i början på september tänker presentera detta. Klart är dock att matvaror ska finnas i butiken våren 2006. Det har bland annat spekulerats i en biograf ovanför livsmedelshallen men detta är inte aktuellt enligt kommunalråd Niklas Karlsson.
Planen medger byggnation i fem plan men om blir lägenheter eller annat på plan 2-5 är oklart.

Annons
 

Järnvägsstationen och spårområdet
Den närliggande förre detta järnvägsstationen har även den varit föremål för spekulationer. Biografägare Marie Öhgren föreslog att man skulle undersöka möjligheterna att bygga en biograf i byggnaden. Detta är nu utrönt och kostnaderna skulle enligt Niklas Karlsson bli för stora. Vad som kommer att ske med byggnaden vet man inte idag.
– Det är Jernhusen som äger fastigheten och det enda som är klart är att byggnaden inte kommer att rivas, säger Karlsson och fortsätter att berätta om spårområdet mellan stationen och hamnen.
Vi för diskussioner med banverket om att eventuellt köpa marken. Dessutom håller vi på att plocka fram planer på eventuell byggnation.
I den yttersta förlängningen av det nuvarande spårområdet finns planer på ett resandecentrum inhysande Venterminal och busshållplatser.
– Detta ärendet hänger i hop med statliga bidrag. Staten ska betala hälften av kostnaden och vi räknar med att sätta spaden i marken år 2007.

Kumla
Kumlatomten har ältats fram och tillbaka under lång tid och när den kommer att bebyggas är ännu oklart.
– Vi vet inte vem som kommer att bygga men vi för diskussioner med en del intresserade byggherrar. Klart är dock att Emondhuset kommer att rivas under hösten. Nybyggnation på området börjar tidigast om något år, avslutar Karlsson.

HSB tror på Landskrona
En av de som bygger mest är HSB och dess VD i Landskrona, Kenneth Håkansson ser med tillförsikt an framtiden,
– Det finns en annan syn på Landskrona idag än för 5-6 år sedan. Vi märker tydligt att intresset för Landskrona som bostadsort, både i kommunerna runt omkring och längre ifrån, är stort, säger Håkansson till Landskrona Direkt och förklarar,
– Bland annat så har en del från Stockholmsområdet, med rötterna i Landskrona visat intresse.

Anledningen till att man väljer just Landskrona är kostnadsläget,
Om du säljer en bostadsrätt i till exempel Stockholmsområdet så kan du sedan fixa ett mycket exklusivt boende för halva priset här i Landskrona.

Det är på Nyhamn det byggs mest men även ute på Västra Fäladen jobbas det febrilt för att få upp villor. Snart sätter man även spaden i marken i Häljarp,
Vi har köpt upp ett 300 000 kvadratmeter stort område och tänker bygga cirka 250 nya bostäder till framför allt barnfamiljer.

Håkansson talar om ett längre tidsperspektiv när han kommenterar byggplanerna,
Det är inget man gör över en natt. Vi talar om en 8-10-årsperiod. Man måste vara smidig och inte bygga för fort. Det får inte stå en massa tomma hus. Då är det bättre att det skapas ett sug.

Hur många nyinflyttade landskronabor det kan bli fråga om under tidsperioden vet inte Håkansson men 3-5 000 är en realistisk uppskattning.

Det finns de som anser att det byggs för mycket exklusiva lägenheter och för lite för de som inte har så mycket pengar,
Det är jävligt viktigt att man tänker rätt när man bygger. Det finns gott om hyfsat billigt boende i kommunen. Därför är det viktigare med kvalitet än kvantitet i nuläget.

Det finns ett område som Håkansson gärna ser bebyggelse på och det är på Exercisfältet,
Det rör sig bara om cirka fem procent av området – längst upp i det nordvästra hörnet. Där tror jag att det hade passat med boende.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser