Annons

Samarbete mellan nämnder och myndigheter minskar brottslighet

Ökat samarbete mellan olika nämnder och myndigheter är ett viktigt inslag i det brottsförebyggande arbetet. Senaste exemplet handlar om samarbete mellan BRÅ, Brottsförebyggande rådet, Tekniska verken och Stadsbyggnadskontoret vad gäller planeringen av nya byggprojekt.
– Vi har fått i uppdrag av kommunledningen att tänka även i brottsförebyggande banor när det gäller nybyggnation, förklarar projektledare Annika Wågsäter som tycker sig ha märkt ett ökat engagemang för det brottsförebyggande arbetet under de sex år hon haft jobbet.
– Idag är olika myndigheter mer engagerade och det är enbart positivt
eftersom ett förebyggande arbete är viktigt också när det gäller att få ner brottsligheten,
menar Annika Wågsäter som också är positiv till kommunens inställning i de här frågorna.
– Jag tror inte att det är många kommuner som satsar lika ambitiöst som Landskrona.

Att förebygga brott handlar om väldigt många olika saker, allt från att titta över den direkt fysiska miljön till mer konkreta åtgärder som exempelvis kameraövervakning.
I Landskrona tittar BRÅ på olika delar av kommunen där brott har förekommit och där man med enkla medel kan plocka bort en häck eller förbättra belysningen för att göra det svårare för eventuella brottslingar.
– Titta bara på parkeringen på gamla flickskolan, där finns en del att göra för att öka säkerheten. Det är inga stora åtgärder, men en parkering som ser snygg och välskött ut håller också brottslingarna borta, poängterar Annika Wågsäter som inför skolstarten kommer att arbeta med ett informationsmaterial som vänder sig till skolbarnen.
– Vår målsättning är att plocka fram ett material som anpassas till de olika åldersgrupperna och därmed förbättra informationen också på skolorna. Här handlar det om ett långsiktigt arbete för att informera och påverka barn och ungdomar.

Annons
 

Redan innan Annika Wågsäter började sin tjänst 1998 hade kommunen satsat på vajrar kopplade till cykelställ för att begränsa cykelstölderna. Nu skall denna satsning ses över och en utvärdering göras.
– Vi vet att det ha hjälpt, men samtidigt är det viktigt med uppföljning så att man ser att åtgärderna fungerar och används.

Att arbeta brottsförebyggande handlar hela tiden om att vara uppmärksam på problemen och hitta effektiva lösningar. I Landskrona handlar mycket också om information. Det gäller att skapa en högre medvetenhet hos medborgarna.
Ett exempel handlar om att förmå bilister att tömma bilen om man tänker ha den parkerad länge.
– Det är många gånger ögonblicket som göra tjuven och är medborgarna medvetna om detta så kan vi också göra det svårare för möjliga brottslingar och här tycker jag att vi i Landskrona har kommit en bit på vägen, men mycket arbete återstår, avslutar Annika Wågsäter innan det är dags att studera filmen från kameraövervakningen för att försöka få tag på sommarens enda biltjuv på Kasernplanen.

Fakta
Det brottsförebyggande rådet i Landskrona har i dag ett 80-tal medlemmar. Rådets verkställande grupp består av tjänstemän från Polisen, Tekniska Verken, Räddningstjänsten, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbets- och socialförvaltningen. Den 1 september 2001 startade Föreningsnattvandringarna som fortfarande pågår.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser