Annons

Tuff konkurrens om lärarjobben

– Utbilda dig till lärare och du är garanterad jobb, så lät det hos syokonsulenter och arbetsförmedlare för ett par år sedan. Nyutbildade lärare kunde då mer eller mindre vraka bland tjänsterna och lönenivån trissades upp rejält.
– Det var inte omöjligt för en nyexaminerad Matte/No-lärare att förhandla till sig en lön som låg i paritet med de som hade femårs erfarenhet, säger Gunnar Björk ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Landskrona.
– Landskrona låg lönemässigt väldigt bra till. Vi hade tidigt anammat det nya arbetstidsavtalet vilket gjorde att vi snabbt kunde tillgodose oss de löneökningar som följde med avtalet. Detta underlättade naturligtvis för kommunen när det gällde att få behörigt sökande på de tjänster som fanns utlysta.

Om det var lärarnas marknad då så är förhållandena omvända idag. De som sökte in på lärarhögskolan för 4-5 år sedan och nu är färdigutbildade känner inte längre igen lockropen om garanterat jobb.
– Nu har det vänt. Vikande elevunderlag i grundskolan i kombination med kommunernas försämrade ekonomi har gjort att arbetsmarknaden för lärare hårdnat. Det är helt enkelt en fråga om tillgång och efterfrågan, säger Björk.

Annons
 

Maria Gilderson avdelningschef på personalavdelningen på BUN (Barn- och utbildningsförvaltningen) berättar att man totalt haft 46 tjänster och vikariat utlysta inför stundande läsår.
– På vissa klasslärartjänster har vi haft mellan 60-80 sökande. Det är rekord.

Detta är något som Jonas Swärd, 39, från Landskrona bistert fått erfara.
– Jag har sökt ett tiotal tjänster inom kommunen men ännu inte fått napp. Jag hade förhoppningar att slippa pendla men nu ser det ut som att jag måste söka jobb i grannkommunerna., säger Swärd som i januari blev färdigutbildad 1-7 lärare.
– Många av mina kurskamrater har fått ta vikariat som förskolelärare. Jag vet faktiskt bara en som fått en tillsvidare anställning som överensstämmer med utbildningen, fortsätter Swärd som under våren istället fått arbeta hos den tidigare arbetsgivaren, Systembolaget.
– Men det vet ju alla hur situationen är där med vikande försäljningssiffror och varsel som följd.

En bromskloss för nyexaminerade lärare kan också vara att det på skolor runt om i landet finns många som saknar formell behörighet. Enligt en rapport som kom i somras redovisar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund att var femte lärare i landet är obehörig och att 800 obehöriga lärare har fått fast tjänst sedan 2002. Något som enligt fackförbunden är ett brott mot skollagen.

I Landskrona var år 2002, 20.8 procent av samtliga lärare obehöriga. Ifjol hade den siffran sjunkit till 16.6 procent. Ser man till andelen obehöriga av tillsvidareanställda lärare så var den siffran 7 % 2002 och knappt 6 % 2003.

Maria Gilderson förklarar andelen obehöriga som trots allt fått en tillsvidare anställning med att mer eller mindre tvingats ge så kallad lokal behörighet åt ett par lärare i praktiskt-estetiska ämnen därför att det hel enkelt inte funnits några behöriga att tillgå.
– Vi har oerhört svårt att få behöriga lärare i ämnena musik, hemkunskap och trä- och metallslöjd. Vi har därför gjort den bedömningen att annan utbildning har bedömts likvärdig en lärarexamen och därför utfärdat en lokal behörighet på främst någon musik- och hemkunskapslärare.

Eftersom terminen ännu inte kommit igång riktigt, lärarna återvände till skolorna igår och på måndag startar eleverna, har Gilderson inte hela bilden klar för sig över hur många obehöriga lärare som kommer att finnas i Landskrona i höst.
Det är möjlig att vi måste tillsätta något sjukvikariat men generellt sett ser det riktigt bra ut.
Problemen som fanns för två år sedan finns inte längre. Det går helt enkelt inte att jämföra. Nu har vi i stort sett behörigt sökande till alla tjänster. Undantagen finns i ett par praktiskt-estetiska ämne.

Trösten för alla nyexaminerade lärare som ännu inte fått en tjänst skulle vara att man från fackförbundens sida bedömer att arbetslösheten kommer att gå ned igen under år 2005-06 när de stora pensionsavgångarna kommer och bristen på lärare åter kommer att bli stor.
– Den känns som en lång tid att härda ut. Man tappar fort kontakten med skolvärlden. Det känns som ett stort resursslöseri att inte få chansen att redan nu komma in i skolan. Sen lär väl självförtroendet få sig en knäck i takt med beskeden om att annan sökande tillsatts, avslutar Jonas Swärd.

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser