Annons

Mycket jobb på semestern för riksdagsman Anders Karlsson

Riksdagsmännen har sommarledigt, men för Anders Karlsson, socialdemokratisk ordförande i arbetsmarknadsutskottet, handlar det också om att förberedda höstens riksdagsarbete och inte minst utskottets besök i Nya Zeeland.
– Utskottet skall studera effekterna av den omfattande privatiseringsvågen som genomfördes i Nya Zeeland i början av 90-talet. Eftersom det ofta framförs krav på privatisering av offentlig verksamhet i Sverige så tycker jag att det kan vara viktigt att på plats få se hur det fallit ut, menar Anders Karlsson som i samband med riksdagsplatsen valde att lämna kommunalpolitiken.
– Jag har bara kvar posten som ordförande i Invest in Landskrona, där har jag glädje av mina kontakter som riksdagsman, menar han och tipsar även lokala politiker om att besöka Farum på den danska sidan av Öresund och där studera effekterna av privatiseringen av kommunal verksamhet.
– Det förslaget återkom ofta i den allmänna debatten för ett par år sedan, men när nu Farums gamle borgmästare står åtalad för ekonomisk brottslighet så hörs tyvärr inte förslaget längre. Jag tycker det är synd eftersom vi måste se till alla effekter av privatiseringsivern innan vi fattar beslut.

Som ordförande i arbetsmarknadsutskottet sitter Anders Karlsson också med i den socialdemokratiska gruppstyrelsen i riksdagen. Dessutom är han ledamot av EU-nämnden som förbereder alla frågor som skall upp i EU:s ministerråd.
– Man kan säga att vi ger ministrarna mandat att handla på ett visst sätt i olika frågor när man träffas på EU-nivå. Det är ett uppdrag som ger en stor inblick i olika EU-frågor, betonar Anders Karlsson som med viss oro följer utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden efter det att Sverige valde att inte införa några övergångsregler för de nya medlemsländerna.
– Vi har redan fått en del rapporter om lönedumpning och följer frågan mycket noga. Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att vi får obalans på arbetsmarknaden genom olika former av lönedumpning.

Annons
 

När sommarvilan är över väntar en het höst vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten är fortfarande besvärande hög,
omkring 5 procent öppet arbetslösa. Dessutom måste sysselsättningstalen upp vad gäller gruppen 16-64 år.
– Ser vi till Europa som helhet så har vi i Sverige en hög sysselsättningsnivå med våra 77 procent, men målet är 80 procent och dit måste vi nå om vi skall klara av att bibehålla vår välfärd, betonar Anders Karlsson och understryker samtidigt att han är motståndare till alla planer på en centraliserad arbetsmarknadsmyndighet.
– Det finns förslag på att lägga ner länsarbetsnämnderna, men jag vi
istället gå den andra vägen och ge de lokala myndigheterna större ekonomiska möjligheter att stimulera den lokala arbetsmarknaden. Att centralisera en så viktig verksamhet är ingen bra lösning,
avslutar Anders Karlsson innan det är dags för lite avkopplande trädgårdsarbete.

Fakta
Arbetsmarknadsutskottet (AU) bereder ärenden om arbetsmarknadspolitik, arbetslivspolitik med arbetsrätt samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Varje riksdagsutskott har för närvarande 17 ledamöter och minst lika många suppleanter.

EU-nämnden är riksdagens organ för samråd med regeringen. Att man valt benämningen nämnd beror på att man velat markera att nämnden – till skillnad från utskotten – inte skall behandla förslag till riksdagsbeslut utan att det är ett samrådsorgan

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser