Annons

Vad ska ske med musiklivet i Landskrona?

Det blåser snålt över Landskronas unga musikliv. ABF har sagt upp sina
inhyrda rockgrupper och när TBV läggs ner vid årsskiftet är framtiden oviss för grupperna som håller till i Musikhuset på Vintergatan.
Jag vet inte vad som kommer att hända, men det ser dystert ut, poängterar Lars Odeholm som varit med under större delen av resan genom Landskronas olika musikhus.
Det hela började med Riohuset, fortsatte sedan i Alléskolan, där
studieförbunden tog över ansvaret, och har de senaste tio åren haft
aktiviteterna förlagda till Vintergatan. Men en allt kärvare ekonomi för
studieförbunden har tvingat fram förändringar och nu är framtiden mycket oviss för berörda band och musiker.
– Vi har byggt upp en bred verksamhet genom åren, här finns både replokaler och studio, så det skulle vara riktigt tråkigt om allt detta bara försvann, menar Lars Odeholm som redan tycker att Landskrona är en utarmad stad när det gäller unga och gamla musikers möjlighet att utvecklas.
– Här kan vi inte köpa så mycket som en trumpinne och det finns inte ens en riktig skivaffär i stan, det är mycket svagt. Jag har också intrycket att ungdomar som vill utvecklas inom musiken lämnar staden för att få bättre möjligheter.
Lars Odeholm har också upplevt hur de kommunala bidragen till
studieförbundet minskat och någon ljusning tycks inte vara i sikte, snarare tvärt om.
– Tidigare fick studieförbunden bidrag genom kulturnämnden, men de har skurits ner genom åren och för vissa förbund har de helt försvunnit. Jag vet inte hur man ser på unga musiker, alla kan inte gå genom musikskolan. Det måste finnas andra alternativ, menar Lars Odeholm och föreslår ett riktigt musikens hus.
– När vi skulle flytta från Riohuset så fanns det planer på att bygga upp
något riktigt i gamla Emondhuset, men de försvann i någon skrivbordslåda. Personligen såg jag gärna att kommunen satsade på ett riktigt musikens hus med såväl scen som replokaler och studio, det skulle bli ett rejält lyft för musiker i Landskrona.

Kommunen har under senare år gjort de stora satsningarna inom idrott och kultur, Idrottsplatsen har rustats upp och inom kulturen plöjs massor av miljoner ner på Ven och Tycho Brahe. Det finns en känsla av att idrott är mer accepterat som fritidssyssla än rock- och popmusik.
– Så verkar det vara och det tycker jag är beklagligt. Musiken betyder
oerhört mycket för ungdomar idag och en satsning på ett musikens hus skulle vara ett stort lyft för Landskrona,
poängterar Lars Odeholm som själv inte vet hur länge han har kvar jobbet på TBV:s musikhus.
– Efter vad jag hört så pågår förhandlingar med andra studieförbund om att ta över vissa verksamheter, men om det rör Landskrona och musikhuset vet jag inte. För egen del räknar jag med att ha jobbet kvar till årsskiftet, sen får vi se vad som händer, avslutar Lars Odeholm som själv spelar med tre olika grupper i Landskrona och som hoppas att det skall möjligheterna för nya band att utvecklas i Landskrona skall finnas kvar också efter årsskiftet. Även om det just nu ser lika grått ut som årets sommarhimmel.

Annons
 

Fakta TBV
TBV grundades 1935 och står för Tjänstemännens Bildningsverksamhet. Inom TBV finns 268 tillsvidareanställda och 49 i tidsbegränsade anställningar och TBV har cirka 7000 cirkelledare och lärare. På förbundsstämma den 27 april togs ett enhälligt beslut om att upplösa förbundet och vad som nu skall ske är oklart.

Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser