Annons

Nytt museum i Allhelgonakyrkan

Utvecklingen av Tycho Brahe minnena är nu inne på sitt tredje år och resultatet av satsningarna är tydligt. Publikrekord förra året när man kunde räkna in 36.311 betalande besökare. Succén har gett de ansvariga för projektet blodad tand och planerna för fortsatt expansion är långtgående. Igår presenterades det nya museet och en planerade vetenskapsakademi.

Det var tänkt att man redan nu under sommaren skulle låta Tycho Brahe-museet flytta in i Allhelgonakyrkan på Ven. Ett stort intresse för Tycho Brahe de senaste åren har gjort att man behöver större lokaler än det existerande museet som byggdes redan 1931 av Kungliga Vitterhetsakademien. Processen kring förvärvet av kyrkan, tillstånd från antikvariska myndigheter och upphandling av byggnadsarbeten drog dock ut på tiden.

Annons
 

– Det är både på ont och gott, säger Göran Nyström, kulturförvaltningens chef och projektledare för Tycho Brahe minnena.

– Det positiva är att det ger oss mer tid. Utställningen kommer att kunna bli bättre och vi får också mer tid att marknadsföra museet.

Kyrkan kommer att rensas på all sakral inredning och de varierande nivåerna på golvet skall jämnas ut till ett enda golvplan. Statens Fastighetsverk, som äger byggnaden, ansvarar för renovering och ombyggnad. Att göra om en kyrkobyggnad till ett museum är unikt i Sverige, aldrig tidigare har en kyrka helt ändrat användningsområde.

– Svenska kyrkan har varit positiva till projektet, berättar Nyström.

– Det beror nog till stor del att det inte finns någon kyrkogård i anslutning till kyrkan.

Det nya museet, med två mindre filmsalar, utökar nläggningen med drygt 200 kvadratmeter inomhus, något som gör turistattraktionen betydligt mindre väderberoende. I filmsalarna kommer man att visa två filmer, på tre språk. En 3D animerad guidning av Uraniborg, Tychos slott på Ven och en film som skall påvisa hans plats i den naturvetenskapliga historien.

Överlag blir det mycket multimedia i utställningen men även instrumentkopior, modeller och föremål från den arkeologiska utgrävningen kommer att förevisas. Två fullt funktionsdugliga instrument, stora järnkvadranten och den astronomiska sextanten, har byggts med tidstypiska metoder och material. De stora astronomiska verktygen kommer att utgöra ett blickfång i kyrkans mittgång. I koret kommer ett persongalleri med anknytning till Tycho Brahe att presenteras, bland annat hans familj, danska kungar och kejsar Rudolf II i Prag hos vilken Tycho var hovastronom.

Utställningen, som kommer att kosta strax över fyra miljoner att iordningställa, finansieras till hälften av kommunen och till hälften av EU-bidrag och sponsring av fem Landskronaföretag. Invigningen av det nya museet är bestämd till den 29 april nästa år.

© Landskrona Direkt
Redaktionen

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser