Annons

Kommunalråd Karlsson: – Bryt könsstrukturer för jämställdhet och högre löner


– Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att bejaka att kvinnor och män ges lika villkor, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. I teorin har också kvinnor samma möjligheter och rättigheter som män, men tittar vi oss omkring säger verkligheten oss något helt annat,
säger kommunalrådet Niklas Karlsson (s) efter den senaste tidens diskussion i lokalpressen om fler män i kvinnodominerade yrken. Ända fram till 1960-talet dominerade den manliga försörjarmodellen i Sverige. Normen var att mannen försörjer familjen och om kvinnan bidrog var det bra nog. Sviterna av denna modell lever kvar ännu idag konstaterar Karlsson i ett pressmeddelande..

– Yrken som betraktas som kvinnliga värderas ofta lägre när det gäller lönesättning. Så ser det tyvärr ut i dagens Sverige, säger kommunalrådet Karlsson (s) och fortsätter, en förklaring till lönegapet mellan kvinnor och män kan vara att den svenska arbetsmarknaden är strängt könsuppdelad.

Annons
 

Forskning och erfarenhet visar om andelen män ökar inom en kvinnodominerad bransch ökar lönerna, och omvänt, fortsätter Karlsson. Överallt i vår vardag möter vi kvinnor och män i denna struktur. Det innebär för kvinnorna att de har mindre inflytande, att de får sämre löner, att de har svårare att få heltidsarbete och inte samma möjlighet till kompetensutveckling som män påtalar kommunalrådet vidare.

– Detta är direkt fel. Det är vår politiska ambition att höja lönerna för kvinnorna i Landskrona kommun, men vi är också intresserade att bryta ned de strukturer som skapar dessa skillnader mellan kvinnor och män. Ett sätt är att få fler män att arbeta inom kvinnodominerade yrken, och tvärtom. Tyvärr noterar jag att denna uppfattning inte delas av moderater och folkpartister efter kommunfullmäktiges budgetdebatt häromveckan, avslutar Karlsson.

© Landskrona Direkt
Redaktionen

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser