Annons

Akutbilen bort från Landskrona

Regionfullmäktige har nu tagit beslut om att genomföra Skånsk Livskraft – vård och hälsa, strukturomvandlingen av den skånska sjukvården. Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 juni. Man föreslog då regionfullmäktige bland annat att besluta att fastställa den framtida strukturen för hälso- och sjukvården enligt slutrapporten ”En ny struktur för hälso- och sjukvården” och att understryka vikten av kommunernas och de privata vårdgivarnas medverkan i genomförandearbetet. När beslutet togs röstades det om tre tilläggsyrkande, varav ett handlade om läkare och akutbilar i Skåne. Det utföll med 79 röster mot 70 i favör till Regionstyrelsens förslag, vilket betyder att akutbilen försvinner från Landskrona. Istället är det tänkt att specialistsjuksköterskor ska åka med i ambulanserna. Beslutet får även till följd att operationer av höft- och knäplastiker som tidigare gjorts på ortopedavdelningen på Landskrona lasarett fortsättningsvis kommer att utföras i Trelleborg.

Direkten har tidigare skrivit artiklar om vad beslutet kan komma att innebära. Läs senaste artikeln här >>

Annons
 

© Landskrona Direkt
Redaktionen

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser