Annons

Brev om ”svartbyggda” carportar upprör villaägare

Det var mer än en husägare i kvarteret Holländaren (före detta Bergvallstomten) som i torsdags satte kaffet i vrångstrupen när de öppnade posten. För i ett brev från Stadsbyggnadskontoret fick sju villaägare veta att carporten som tillhörde deras hus var att betrakta som olovligt byggande, med andra ord så kallat svartbygge.

De sammanlagt nitton husen på området är uppförda så sent som 1999/2000 av Myresjöhus och flera av de aktuella carportarna är byggda samtidigt som husen.

Annons
 

Själv köpte jag mitt hus när det var ett år gammalt och jag var mycket noggrann med att förhöra mig hos min mäklare och hos Myresjöhus om det fanns bygglov så att jag kunde uppföra en carport i anslutning till huset. Då svaret blev jakande och det dessutom redan var inritat på ritningen så byggde jag en carport omgående vi flyttat in, berättar Bo Ekström en av de villaägare som nu fått ett brev från kommunen.

– Jag regerade med fasa och tänkte att något måste vara helt fel så jag ringde upp byggnadsinspektören som undertecknat brevet men han bara skrattade när jag försökte förklara hur det hela låg till, säger Ekström som inte tycker det är så speciellt muntert eftersom påföljderna enligt brevet kan bli rejält kostsamma.

– Om jag förstår det rätt så hotar kommunen oss med pålagor i storleksordningen 10 000 till 15 000 kronor och i värsta fall också att vi ska riva våra carportar. Så jag förstår inte vad han skrattar åt.

Ekström kontaktade under midsommarhelgen samtliga hushåll med carport i kvarteret och fick då veta att allihop fått ett liknande brev.

När vi granskade våra ritningar närmre fann vi dessutom en stämpel från just Stadsbyggnadskontoret vilken skulle intyga att allt var i sin ordning men för säkerhets skull kontaktade jag Myresjöhus som vidhöll att bygglov fanns och dom faxade mig dessutom ett sammanträdesprotokoll från Byggnadsnämnden där bygglovet var beviljat.

Läge för Stadsbyggnadskontoret att vika ner sig och be om ursäkt trodde villaägarna på Stormgatan.
Det första jag gjorde igår var att köra direkt till Stadshuset och visa papperna för byggnadsinspektören. Han litade inte på protokollet eller om det var mina kopior. Han tyckte dessutom att bygglovsavgiften som Myresjöhus betalt var för låg, påpekar Ekström som nu enligt egen utsago hunnit reta upp sig ordentligt på tjänstemannen.
Jag blev irriterad och frågade vem som gett dom tillåtelse att gå in på min tomt och göra mätningar på min carport, säger Ekström och visar i brevet att kvadratmeter ytan finns angiven.
– Det kan väl ändå inte vara meningen att det ska ligga folk från kommunen och krypa i buskarna när vi inte är hemma. Dom kunde åtminstone ringt och avtalat en tid, anser Ekström som inte är tillfreds med svaret han fick.
– Han hävdade att de har rätt att utan lov gå in på andras tomter för att göra mätningar.

– Det är en myndighet vi har att göra med. Det känns som att Stadsbyggnadskontoret halshugger oss innan dom ens kollat om de har rätt. Det är så man kan hoppa trettioett, säger Ekström som hittills hunnit lägga ner gott och väl en arbetsdag på att försöka få rätt.

– Med tanke på vilken fin timlön som kommunen betalar konsulter för extern hjälp och att de inte ens har mage att be om ursäkt så kanske man ska lägga en faktura för jobbet man gör åt Stadsbyggnadskontoret, avslutar Ekström med ett garv.

Landskrona Direkt fick på tisdagsförmiddagen kontakt med den byggnadsinspektör som undertecknat brevet och lät honom få del av Ekströms uttalanden.
– Att jag skulle ha skrattat åt honom kan jag inte minnas. Men det har kommit in nya uppgifter som säger att dom har bygglov och ritningarna antyder också detta.
Fanns inte dessa uppgifter redan hos er?
– Jo, troligtvis. Jag ska titta närmre på ärendet och stämmer uppgifterna kommer jag att skriva en friförklaring.
När detta kan komma att ske kan han dock inte uttala sig om. Att brevet som husägarna fått skulle kunna uppfattas som direkt hotfullt om man känner att man inte gjort något fel kan han inte hålla med om.
– Det är ett standardbrev vi skickar ut i sådana här sammanhang.
Stämmer det att ni varit inne på husägarnas tomter och gjort mätningar?
– Ja och det har vi laglig rätt att göra.
Borde ni inte avtalat tid först?
– Det kan jag inte uttala mig om, men om vi nu ska gå till botten med detta så är det klart att vi gjort fel.

© Landskrona Direkt
Redaktionen

UPP

 

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser