Annons

Ingen jakt på jalusi-syndare

Utvändigt monterade galler och jalusier för skyltfönster betraktas som fasadförändringar och det krävs bygglov för att ha dem uppsatta eller för att sätta upp nya. Jalusier och galler som tillåter insyn och vars infästning är regelrätt kan komma att godkännas för montering utvändigt. Invändigt monterade skydd kräver inte bygglov. Anledningen till kommunens policy är att man vill att människor som är ute och rör sig i staden efter affärernas stängningstid skall kunna ha möjlighet att se in i butikerna.
– De anordningar som ändrar fasadens utseende är bygglovspliktiga, säger bygglovschef Tommy Lundell och fortsätter,
– Syftet med policyn är att man ska kunna få insyn. Det bästa hade ju varit att de inte hade behövts, att man kunde hålla ordning i stan.

– Av de befintliga jalusier och galler som sitter uppe är det uppskattningsvis fyra-fem stycken som har bygglov och om vi upptäcker att någon saknar tillstånd kan de komma att vara tvungna att byta ut dem eller att söka bygglov i efterhand. Men vi har begränsade resurser och är inte ute och jagar någon, förklarar Lundell vidare.

Annons
 

Roy Wernberg, byggnadsnämndens ordförande håller med.
– Stadsbyggnadskontoret är överbelastade med jobb och har inte resurser eller ser det som sin uppgift att jaga folk som har gjort fel. Att det bästa hade varit att det inte behövdes jalusier är helt klart. Igenbommade fönster känns främmande i en svensk stad.

Handlarna i staden har oroat sig för vad som kommer att hända. Heltäckande jalusier för fönsterna är en kostsam investering, som många redan har gjort. Krossade skyltfönster är också dyra.
Fredrik Jönsson på Vänliga Landskrona har ännu inte talat med kommunens representanter i frågan.
– Vi anser att det är olyckligt att beslutet gäller retroaktivt. Det är ju många butiker som redan har galler som blir berörda. Dessutom föredrar försäkringsbolagen utvändiga konstruktioner som skyddar såväl mot inbrott som meningslös vandalism.

Saken har fått en hel del uppmärksamhet i media och fått stora proportioner, men Direkten tror att om bara kommunen och handlarna resonerar i frågan kan man komma till samförstånd och finna lösningar som båda parter blir nöjda med.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser