Annons

Snart invigs landets modernaste krematorium i Landskrona

Landskrona har fått landets modernaste krematorium och det är nu klart för invigning. Kyrkogårdschef Pål Reijer följer med spänt intresse veckans testkörningar.
– Det har varit en lång process, men nu är vi äntligen framme vid målet, berättar en glad Pål Reijer och tillägger att man i Landskrona valt att byta ut den gamla kolfilterreningen mot den så kallade selenmetoden som innebär att kvicksilvret, som frigörs i samband med kremering, binds med selenet i en ny förening, kvickilversenid.
– Vi har funnit att den här metoden är den absolut bästa, men det finns delade meningar om tekniken, förklarar Pål Reijer som menar att det huvudsakligen är ekonomiska intressen som ligger bakom en fortsatt
användning av kolfiltermetoden.
– Jag kan inte se andra skäl eftersom selenmetoden visat sig vara betydligt effektivare.

Mannen bakom selenmetoden är uppfinnaren Magnus von Platen som gjorde sin upptäckt för femton år sedan. Han upptäckte då att selenet band omkring 98 procent av kvicksilvret och bildade det nya ämnet kvickilversenid som är i det närmaste ofarligt. Tillsammans med Magnus von Platen undersöker Pål Reijer också om selen även kan användas i kolfilteranläggningar.
– De första analyserna har varit positiva, så det kan vara en framkomlig väg i framtiden.

Annons
 

I Trelleborg har man använt selen i drygt tio år och där nått fina resultat och nu pågår även en försöksverksamhet i Ystad. Av landets 70 krematorier är det idag sju som använder selenmetoden.
– Antalet kommer att öka när effektiviteten blir mer känd.
Fördelen med selenmetoden är att den plockar bort kvicksilvret ur kretsloppet, något som inte kolfilterrensning klarar, betonar Pål Reijer som dessutom poängterar att reningen av stoft kommer att förbättras betydligt i den nya anläggningen.
– Enligt vårt tillstånd kan vi släppa ut 20 milligram stoft per kubikmeter
luft, men vi räknar med att ligga runt fem milligram, max,
förklarar Pål
Reijer som räknar med att det nya krematoriet skall vara i full drift inom
några veckor.

Idag genomförs kremeringarna i Lund, men bara i ytterligare några veckor. I Landskrona kremeras omkring 550 avlidna sett över året. Det utgör omkring 90 procent av de avlidna medan riksgenomsnittet ligger på 60 procent.
– Jag vet inte riktigt varför det är så, kanske hänger det samman med att Landskrona är en gammal arbetarstad.
Det första krematoriet byggdes redan 1961 och 1997 tillkom den första kvicksilverreningen. Nu har det gamla krematoriet ersatts av modern teknik för omkring 7,5 miljoner kronor och inom kort kan Landskrona inviga landets modernaste anläggning.

Fakta
I Sverige har punktutsläppen av kvicksilver till luften reducerats kraftigt.
De var 1988 mellan 2,4 och 2,9 ton/år, fördelade på (i ton) avfallshantering (0,8), metallverk (0,4), klor-alkaliindustri (0,3), kol-, torv- och vedförbränning (0,3), krematorier (0,3), järn- och stålverk (0,2-0,7) och gruvor (0,1). Tillförseln av kvicksilver till krematorierna beräknas öka under de närmaste ca 20 åren, eftersom de avlidna har allt fler amalgamfyllningar. Utsläppen kan minskas med filter innehållande selen.

Källa Nationalencyklopedin

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser