Annons

Akutbilen bort vid nyår(?)

I torsdags fattade regionstyrelsen för Region Skåne beslut att akutbilverksamheten ska avvecklas från årsskiftet, detta trots skarpa protester flera håll i Skåne.
– Det har överlämnats runt 5000 namnunderskrifter bara från Landskrona, det har skrivits insändare från personal på lasarettet, det har varit ett stort engagemang från Hjärt- och lungsjukasförening, med mera, detta har man inte tagit till sig. Det är klart man är besviken och uppgiven, säger räddningsnämndens ordförande Anders Westin (s) när han ombeds kommentera beslutet.
– Det är klart att ärendet ska klubbas i Regionfullmäktige också men att landskronaborna skulle få gehör för sina åsikter där tror jag inte mycket på, säger Westin resignerat.

Vid regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 10 juni behandlades ärendet om Skånsk livskraft, vilket innebär en ökad satsning på närsjukvård och koncentration av akutsjukvård. Skånsk livskraft innebär också att akutbilsverksamheten ersätts med specialistutbildade sjuksköterskor i varje ambulans.

Annons
 

– Som vi tolkar beslutet så kommer akutbilsverksamheten att upphöra vid nyår och Falck får ta över. En fråga man ställer sig är, vad det innebär att ambulanserna ska vara bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor?, frågar sig Westin som själv är utbildad narkosskötare.
– Vem tar egentligen ansvar för en försämrad medicinsk säkerhet inom den prehospitala sjukvården och särskilt då i de kommuner som saknar akutsjukhus?

Från Landskronas sida har kommunledningen och de lokala socialdemokraterna ställt sig bakom tankarna på Skånsk livskraft.
– Framtiden för kommunernas och landstingens ekonomi är ansträngd och innebär att verksamheterna ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Förändringar för att bibehålla den generella välfärden är därför nödvändiga, skriver kommunstyrelsens ordförande Niklas Karlsson i ett pressmeddelande.

– Skånsk livskraft är i grunden en klok tanke och en förutsättning för att klara av den generella välfärden i framtiden. Men det innehåller även delar som tyvärr innebär försämringar som inte är nödvändiga. Ett sådant är avvecklingen av akutbilsverksamheten, säger Karlsson och fortsätter,
När kommunledningen träffade regionledningen under våren framfördes starka önskemål om att skjuta fram beslutet om akutbilsverksamheten och ge den ytterligare tid till dess det finns ett fullgott alternativ. Regionledningen och regionstyrelsens ordförande gav också vid detta tillfälle ett halvt löfte om att detta skulle ske och att man allvarligt skulle fundera över våra tankar. Tyvärr har detta inte hjälpt.

– I Landskrona opereras cirka 500 höft- och knäplastiker per år. All tillgänglig statistik visar att verksamheten är kostnadseffektiv och har hög kvalitet. Denna verksamhet ska nu flyttas till Trelleborg till en merkostnad på 34 miljoner kronor. Behovet av höft och knäplastikoperationer kommer att öka. Det är inte acceptabelt med endast två centra i skåne (Hässleholm och Trelleborg), säger Anders Westin avslutningsvis och beklagar ytterligare en gång djupt regionstyrelsens beslut att avveckla akutbilsverksamheten.

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser