Annons

Kommunen vill arrendera ut småbåtshamnar

Kommunen vill gärna arrendera ut småbåtshamnarna och närmast i tur står Lustbåtshamnen och kassakroken.
– Vi förhandlar med Landskronas Segelsällskap om ett arrende och vår
förhoppning är att ett övertagande kan äga rum vid årsskiftet,
berättar
Claes-Göran Jagenroth, gatu- och parkchef vid Tekniska verken.
– För vår del är vi positivt inställda, men då är det viktigt att hamnarna
först rustas upp innan ett övertagande kan bli aktuellt,
förklarar Peter
Andersen, vice ordförande i Segelsällskapet.

Att arrendera ut småbåtshamnar är inget nytt, sedan 1983 arrenderar Borstahusens Segelsällskap hamnen i Borstahusen.
– Det har fungerat mycket bra och vi är nöjda. Det är ett stort ansvar
klubben tar på sig, men samtidigt får medlemmarna inflytande över hamnens skötsel,
berättar ordförande Nils Erik Petersson och närmast planeras muddringsarbete som är beräknade till omkring en kvarts miljon kronor.

Annons
 

Inom kommungränsen finns totalt åtta småbåtshamnar och av dessa drivs fem i privat eller föreningsregi. Förutom nu aktuella Lustbåtshamnen ser kommunen också gärna att någon förening tar över ansvaret för Bäckvikens hamn på Ven.
– Men här har vi bara börjat sondera intresset, några konkreta planer finns inte än, förklarar Claes-Göran Jagenroth som ser enbart fördelar med att föreningar tar över småbåtshamnarna.
– Då kan brukarna på ett enklare sätt bestämma över hur intäkterna skall användas för olika former av förbättringsarbete.

Dock finns en verksamhet kvar hos kommunen och det handlar om köhanteringen. Här betalar de som köar en mindre årlig avgift och sen lämnar den arrenderande föreningen årligen in uppgifter om lediga platser och får av kommunen uppgifter på de som står i tur att erhålla en båtplats.
– Köhanteringen vill vi inte ha, det skulle bara skapa bekymmer och dessutom har vi inte de resurser som krävs för att sköta den hanteringen, menar Nils-Erik Petersson.

Frågetecken finns också för Kassakroken som kommer att beröras av den nya marina som planeras i samband med byggnationen av Nyhamn.
– Här får vi se hur vi skall göra, kanske nöjer vi oss här med Lustbåtshamnen och sen får vi ta itu med Kassakroken när den nya marinan börjar ta form, menar Claes-Göran Jagenroth.

Enligt det förslag till avtal som upprättats kommer Landskrona Segelsällskap att arrendera Lustbåtshamnen och Kassakroken, totalt 333 kajmeter, för en årlig avgift på drygt 128 000 kronor. Arrendetiden är satt till tio år och arrendatorn bestämmer avgiften för de olika båtplatserna som skall vara skäligt differentierad efter båtplatsernas storlek.
– Som vi ser det är underhållet eftersatt vad avser Lustbåtshamnen och Kassakroken, så här måste en del göras innan det kan bli aktuellt med ett övertagande, avslutar Peter Andersen och inom loppet av någon vecka kommer parterna att träffas igen för nya överläggningar om Lustbåtshamnens framtid.

Fakta
De småbåtshamnar som finns inom Landskrona kommun är Lustbåtshamnen, Kassakroken, Borstahusen, Lindhshamn och Lundåkrahamnen. I Ålabodarna finns en hamn och på Ven finns tre småbåtshamnar, Bäckviken, Norreborg och Kyrkbacken.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser