Annons

Elva kolonister vräks

Kommunen vräker elva kolonister i Kopparhögarna och samtidigt går frågan om åretruntboende vidare för avgörande i arrendenämnden.
– Av Kopparhögarnas 560 kolonister är det endast ett 30-tal som nu saknar giltiga arrendeavtal, berättade kommunalrådet Marita Larsson i samband med att riksdagsledamöterna Jan-Olof Larsson och Christin Nilsson, socialdemokraterna, besökte Landskrona för att titta närmare på stadens kolonier.
– Kolonilivet är ett värdefullt inslag i människors behov av rekreation och avkoppling och det är helt fel om vissa rider snålskjuts på denna subventionerade form av fritidsverksamhet genom att bosätta sig permanent i sina kolonistugor. På sikt kan det vara ett hot mot hela kolonirörelsen, menade Jan-Olof Larsson och Christin Nilsson som båda är ledamöter i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (MJU) som bl a bereder ärenden om trädgårdsnäring i vilken ingår koloniverksamheten.

Från kommunens sida har man nu beslutat om att sätta hårt mot hårt avseende åretrunt-boendet i kolonistugorna och de första fallen är nu överlämnade till kronofogdemyndigheten för avhysning.
– Det är koloniägare som vi inte lyckats få kontakt med och som inte brytt sig om att kontakta oss, därav denna åtgärd, förklarade Marita Larsson som nu hoppas att de koloniinnehavare som mantalsskrivit sig i sina kolonier söker efter annan bostad.
– Just nu handlar det om Kopparhögarna, men frågan gäller samtliga
koloniområde i Landskrona och vi kommer att ta itu med problemen i takt med att kontrakten skall skrivas om.

Annons
 

Jan-Olof Larsson ser också andra stora problem med åretruntboende än enbartde ekonomiska.
– Här saknas avlopp och renhållning vilket gör det svårt att klara miljön i området. Frågan kan också bli aktuell för riksdagen om den fortsätter att växa. Vi arbetar med en översyn av plan- och bygglagen och där kan koloniverksamheten komma att regleras ytterligare.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser