Annons

Kommundirektör Leif Borg avgår

– Har CNN kommit?, undrade det moderata kommunalrådet Tutti Johansson Falk smått ironiskt, strax innan dagens stora mediebomb exploderade i Landskrona.
Idag var det nämligen kallat till presskonferens med anledning av kommunens organisationsöversyn och redan efter en månads arbete för konsult Kess Simmasgård kunde de första stora dragen i den kommande organisationen skönjas.
Klart är att det kommer att bli en ny kapten på skutan Landskrona.

– I samband med att ny förvaltningsorganisation träder i kraft någon gång under 2005, så lämnar jag mitt uppdrag som kommundirektör. Jag har då varit kommundirektör i Landskrona i 14 år och hunnit fylla 60 år. Mot denna bakgrund är jag övertygad om att det blir bäst om någon ny yngre förmåga träder till och tar hand om den nya organisationen, lätt kommundirektör Leif Borg meddela.

Annons
 

Leif Borg kommer dock att stanna kvar i kommunens tjänst fram till pensionen men vilka sysslor han kommer att ha efter sommaren 2005 är långt ifrån klart.
– Nej, vi är inte överens om vad jag ska göra då, tillstod Borg och kommunalråd Niklas Karlsson skyndade till undsättning.
– Det är ett helt år till dess. Vi är inte färdigdiskuterade, sade Karlsson.

Kess Simmasgård redogjorde därefter kortfattat om arbetsprocessen som ska leda fram till den nya kommunorganisationen. Bland annat har en arbetsgrupp bestående av stadsarkitekt Jörgen Bergvall, ekonomichef Stefan Johansson, kulturchef Christin Nielsen samt förvaltningschefen för vård-, äldre- och omsorgsförvaltningen Eva Malm under ledning av Per Dahlöf bildats.
– Per Dahlöf kommer att arbeta heltid med att se över den nya organisationen och det arbetet kommer att inledas i det närmaste omedelbart, berättade den avgående kommundirektören Leif Borg samtidigt som han redogjorde för att Pers tjänst som förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i övergångsskedet kommer att innehas av den nuvarande utvecklingschefen Ylva Runnström.

– Det kom minst sagt lite överraskande, tillstår Lärarförbundets ordförande Gunnar Björk och tillägger,
– Jag är dock helt övertygad om att Per är rätt man att leda en grupp som ska se till att den framtida kommunala organisationen ska bli så bra som möjligt. Jag har själv suttit med i grupper där vi tillsammans pratat om utvecklingen av vårt eget område, det vill säga skolans och där har Per alltid varit en stor visionär.

Att det kan komma att ske en del förändringar inom BUN tror fackordförande Björk är högst troligt.
– Det är väl inte omöjligt att tro att man kommer att lägga de snarlika verksamheterna Komvux, grundskola och förskola under samma tak, avslutar Björk.

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser