Annons

Sårvårdsgruppen vid Lasarettet i Landskrona mottog stipendium

Sjuksköterskan Charlotta Göransson på Landskrona lasarett är formellt sett årets Tendra Stipendiat, som delas ut till enskilda sjuksköterskor som arbetar med sårbehandling. Sårvård är hennes specialintresse och hon har varit eldsjälen i att bygga upp en sårvårdsgrupp kring hela vårdkedjan; från sjukhus till primärvård och hemsjukvård.
Utmärkelsen tillfaller egentligen hela sårvårdsgruppen, som består av tolv undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor från Landskrona Lasarett , primärvården samt Landskrona och Svalövs kommuner.

Olika typer av sår, behandlas vanligtvis med olika metoder och med olika sjukvårdsprodukter inom olika avdelningar på ett sjukhus eller i en kommun. Sårvårdsgruppens syfte har varit att få involverade parter att samordna sina behandlingsmetoder och sårvårdspersonaljournal för att på så vis underlätta för både personal och patienter.

Annons
 

Stipendiet på 20 000 kronor delades ut av Magnus Berg, representant för Mölnlycke Health Care som instiftat stipendiet. Företaget tillverkar och levererar sterila engångsprodukter för operation och sårvård. Syftet med stipendiet, som delas ut en gång per år, är att stödja utvecklingen inom sårbehandling.

Juryns motivering lyder:
Ett handlingsfast program med en väl utarbetad plan för hur man ska sprida kunskapen om sårbehandling och sårdokumentation till hela vårdkedjan; från sjukhus, till primärvård och vidare till hemsjukvård. Projektet har ett väl definierat syfte och mål som belyser viktiga aspekter såsom gemensam sårdokumentation, riktlinjer för bedömning av trycksår och utbildning av personal. Att både sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor är delaktiga i projektgruppen ser vi som en viktig förutsättning för att projektet ska lyckas.

Av Love Nilsson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser