Annons

Kommunen överklagar dom i länsrätten

Efter att en dom i länsrätten upphävt det beslut om budget som fullmäktige tog i november, ställdes under måndagens fulllmäktigemöte en del frågor som gällde de punkter som antagits i anslutning till budgeten. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Karlsson lugnade församlingen med att nämna att man har som ambition att följa budgeten. Han påpekade också att det inte är bra för kommunen att sakna budget och att länsrättens dom skall överklagas till kammarrätten.

Kommunen beräknar att det beslut som antagits om friköp av tomträtter kommer att generera omkring 80 miljoner kronor som inte budgeterats för, vilket leder till att kommunens resultat för året sannolikt kommer att bli positivt.

Annons
 

I övrigt beslutades bland annat att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla rutiner för rapportering av verkställda beslut och att kommunen köper samtliga aktier i företaget Invest in Landskrona AB, efter att företaget köpt upp Näringsliv Landskrona AB.

Av Love Nilsson
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser