Annons

Kommunal borgen till nytt museum

Ett enigt kommunfullmäktige beslöt i måndags att bevilja Borstahusens museiförening kommunal borgen för ett lån på 4 miljoner kronor. Pengarna är en del av totalt 11,1 miljoner som skall användas för renovering och ombyggnad av ”Pumphuset” i Borstahusens hamn samt nybyggnation av en konsthall i anslutning till byggnaden. Projektet planeras att innefatta även en restaurang, kiosk och badservice. Finansieringen är ännu inte helt klar så kommunstyrelsen har valt att formulera sitt förslag på så vis att villkor för borgen kan komma att ställas.

Av Love Nilsson
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser