Annons

Minskade bidrag till invandrarföreningar

ASN, arbets- och socialnämnden, minskar på bidragen till invandrarföreningarna från 244 803 kronor i fjor till 118 833 kronor i år. Fem av de 15 föreningarna mister helt sina bidrag. Tre föreningar, KKF Croatia, Finska föreningen i Landskrona och Jugoslaviska föreningen Avala med motiveringen att de enligt kommunen redovisar en nettovinst av försäljning. – Då handlar det om affärsdrivande verksamhet och då utgår inga bidrag, säger nämndens ordförande Bengt Johansson (s). En översyn av samtliga kommunala föreningsbidrag planeras för att i framtiden skapa enhetliga regler. Innan översynen är klar kommer arbets- och socialnämnden inte att bevilja bidrag till nystartade föreningar. Två partier, folkpartiet och moderaterna, vill stoppa invandrarbidragen helt och kommer att driva frågan i anslutning till budgetarbetet.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser