Annons

Räddningsnämnden kräver att få behålla akutbilen

Akutbilen gör 150 livsavgörande insatser årligen. Det visar en genomgång som räddningschef Tore Lundmark gjort och nu kräver Räddningsnämnden att akutbilen i Landskrona får vara kvar också i framtiden.
– Till bilden hör dessutom att Landskrona saknar en akutmottagning och det ger oss än större anledning att få behålla akutbilen, påpekar räddningsnämndens ordförande Anders Westin som själv har stor erfarenhet av att arbeta med akutbilen.
– Tveklöst fyller akutbilen ett stort behov och det är enbart dumt att
försöka spara pengar på att dra in den. Vi får inte glömma att det kommer att kosta betydligt mer med fler ambulanser och utökad personalstyrka.

Förslaget att dra in akutbilarna kommer från Region Skåne i projektet Skånsk Livskraft och enligt förslaget skall detta resultera i besparingar på omkring 24 miljoner kronor.
Beslut skall fattas inom en månad och åtgärden väntas sedan träda i kraft från årsskiftet.

Annons
 

Men förslaget har väckt starka protester runt om i Skåne och nu gör även Räddningsnämnden i Landskrona en framställan till Region Skåne om att dar tillbaka förslaget.
– Det är för dåligt förankrat och att man skulle göra några ekonomiska
besparingar är inte troligt,
påpekar Anders Westin och chefläkare Görel
Nergelius skriver tillsammans med verksamhetschefen på medicinenheten, Per Löfdahl, att någon besparing på att friställa narkossköterskor knappast är trolig.
– För att täcka behoven kommer det framgent att krävas lika många
tjänstgörande anestesisköterskor som för närvarande,
skriver de båda och Tore Lundmark förklarar att resurserna redan är så knappa att
räddningstjänsten tvingats rycka ut.
– Den risken kommer att öka om akutbilarna försvinner och dessutom får Räddningstjänsten inte lov att bedriva ambulansverksamhet enligt ett beslut i regeringsrätten, så det är upplagt för problem.

I sin skrivelse till Region Skåne betonar Tore Lundmark att akutbilssköterskan, efter kontakt med läkare, kan lägga in patienter om det finns plats på Landskrona lasarett.
– Detta är en funktion som kan utvecklas och därmed undviks onödiga
transporter,
betonar han och akutbilen bör vara kvar som ett komplement till närsjukvården också i framtiden.
– Vi inom räddningstjänsten ser det som ett akut hot att inte kunna behålla denna kompetens. dessutom är det inte förenligt med socialstyrelsens och andra myndigheters lagar och förordningar att lägga ner akutbilsverksamheten, avslutar Tore Lundmark och hoppas nu att politikerna i Region Skåne skall ta sitt förnuft till fånga när Skånsk Livskraft skall klubbas i juni.

Fakta
Akutbilsverksamheten började som en försöksverksamhet i Landskrona 1985 på initiativ av dåvarande medicinöverläkaren Björn Lundh. Verksamheten permanentades sedan 1987 och gör ungefär 1500 utryckningar per år. Av dessa bedömer personalen att tio procent, 150 utryckningar, är direkt livsavgörande.

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser