Annons

Frivillighetens dag på onsdag

Att ställa upp och hjälpa sina medmänniskor är ett nyckelbegrepp för
kommunens många frivilligorganisationer som nu inbjuder till öppet hus.
– Vi vill visa upp vår verksamhet och informera om våra föreningar, berättar Ingrid Jönsson från Väntjänsten som hoppas att Frivillighetens dag, som evenemanget kallas, skall locka fler intresserade till de olika
föreningarna.
– Behoven är större än vi klarar av och därför är det alltid positivt om vi kan få lite fler medlemmar.

Frivillighetens dag, som den här gången äger rum på Församlingshemmet på onsdag, 12 maj kl 14-17, arrangerades för första gången för två år sedan och har sedan dess varit ett årligt inslag.
– Andra kommuner har tagit efter vårt arbete och det är mycket positivt, menar Berith Persson som representerar Malvan.

Annons
 

På programmet står en presentation av de olika frivilligföreningarna och
dessutom kommer Bengt Johansson, ordförande i ASN, att redogöra för
betydelsen av frivilliga insatser inom den kommunala verksamheten och Sven Olof Hendin från VÄO kommer att informera om nämndens verksamhet.
– För oss är det viktigt att nå ut med vårt budskap och informera om
betydelsen av frivilliga insatser,
poängterade Ingrid Olsson från
Brottsofferjouren.
Vad som också blir uppenbart är att det huvudsakligen är kvinnor som engagerar sig, något man hoppas kunna ändra på i framtiden.
– Men det är inte lätt att locka männen, i Malvan har vi en man som ställer upp förutom en del av våra gäster, så det kunde varit bättre, understryker Berith Persson med ett leende.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser