Annons

Gestaltkonsult Kess Simmasgård på plats

Arbetet med att se över kommunens chefskontrakt samt hur de olika förvaltningarna arbetar har börjat. Kommunledningen har valt att anställa gestaltkonsulten Kess Simmasgård som ska vara spindeln i nätet.
Under gårdagen presenterade sig konsulten och kommunalråden Niklas Karlsson (s), Tutti Johansson-Falk (m) och au-ledamoten Jac Nepérus (fp) var på plats för att visa att det råder politiskt enighet bakom arbetet.
De som ska leda arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott samt ett antal förvaltningschefer och Kess Simmasgård.
– Arbetet har nu startat och vi har valt att börja med att se över samtliga avtal mellan förvaltningscheferna och kommunen, säger Simmasgård och förklarar,
– Nio av kommunens 14 förvaltningschefers avtal går ut nästa år och vi har nio månaders uppsägningstid. Därför har vi valt att ta dessa först.

De första inledande samtalen med de berörda cheferna har redan ägt rum och enligt Niklas Karlsson förs konstruktiva samtal,
– Även cheferna ser positivt på att se över organisationen, säger han och alla runt bordet nickar och håller med.

Annons
 

Det är dock inte fråga om att någon blir sparkad,
– Cheferna har tillsvidareanställning och kommer därför inte att sägas upp. Det är deras chefstjänst som eventuellt kommer att försvinna. Alternativet är att avtalet skrivs om för båda parters bästa, säger Karlsson och Tutti Johansson Falk fyller på,
– När deras avtal skrevs var det andra tider. Vi måste helt enkelt blicka framåt.

Även diskussionerna med chefernas fackförening har börjat,
– Jag har träffat deras centrala fack idag (läs igår) och det var positiva tongångar, hävdar Simmasgård.

Att det blir stora förändringar inom förvaltningarna är helt klart och Simmasgård tycker att man har lagom mycket tid på sig,
– Fram till sommaren ska vi kunna ge besked till cheferna om hur vi tänkt oss den nya organisationen och mitt samt arbetsgruppens arbete ska vara klart vid årsskiftet. Nästa steg är att sätta igång allt arbete under våren 2005 och på hösten ska allt vara genomfört.

En del av arbetet kommer man emellertid att låta vänta innan man gör förändringar och det är inom den politiska organisationen.
– Kommer vi fram till att vi ska förändra här så kommer detta att ske i samband med valet 2006, säger Tutti Johansson Falk.

En sak nämner både Simmasgård och de andra hela tiden och det är att man ska köra med öppna kort.
– Det här är inget hemligt. Det är viktigt att vi har en öppen dialog så att inget blir oklart. Det enda som vi kommer att hålla inne med är det som gäller enskilda anställda. Det är upp till dessa att själv kommentera sin syn om de vill, säger Simmasgård.

Anledningen till omorganisationen med mera är att effektivisera och därmed spara pengar. Allt som allt beräknas arbetet kosta en miljon kronor.

Följande chefsavtal går ut under 2005:
Per Dahlöf (Barn- och utbildning), Per Sundberg (Personalchef på KSK), Leif Borg (kommundirektör), Jörgen Bergwall (Stadsbyggnadschef), Eva Malm (Vård- och äldreomsorgen), Kåre Larsson (Teknisk chef), Eva Löwbom-Olsson (räddningschef), Dino Giribaldi (IT-chef) samt Gunlög Stenfelt (Arbets- och socialförvaltningen).

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser