Annons

Politisk enighet i kommunfullmäktige

Av de ärende som behandlades i kommunfullmäktiges möte på måndagen gick alla utom ett av kommunstyrelsens rekommendationer igenom utan att man behövde genomföra rösträkning. Endast förslaget om ny upphandlingspolicy för Landskrona kommun krävde sådan. I övriga frågor var man rörande överens och de flesta som gick upp i talarstolen gjorde så för att uttrycka sitt instämmande till de förslag som var framlagda. Förslaget om ny upphandlingspolicy gick igenom utan det tillägg som de borgerliga partierna ville ha med, efter att röster hade räknats, men med ett kort tillägg framlagt av vänsterpartiets Lars Ståhl. Projektet Kommunorganisation 2000+ är ett förslag på att förvaltningsorganisationen i Landskrona kommun skall ses över. Detta för att man ska se vilka förändringar och förbättringar man kan göra. Innan kommunfullmäktiges möte rådde viss oenighet i detta ärende då de borgerliga partierna ansåg att man samtidigt skulle se över den politiska organisationen, d.v.s. en strukturell översyn av de nämnder som finns i kommunen och till vilka förvaltningarna är kopplade. Ett tillägg till det liggande förslaget att även en parlamentarisk utredning av den politiska organisationen skall äga rum löste tvisten och med detta tillägg klubbades handlingsplanen igenom. En annan fråga som fullmäktige hade att ta ställning till var ett förslag om en badplats vid strandpromenaden Linjen. Motionen skriven av Lisa Flinth (fp) ansågs vara lite snävt tilltaget när det gällde hur snart badplatsen skulle byggas. Kommunstyrelsen lade motförslaget att frågan skulle lämnas vidare till budgetberedningen för att de skall kunna ta ställning i ärendet inför år 2005. Tidigare förslag om citybadplats har inte avslagits på ekonomiska grunder, utan hindrats av länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet. I en förstudie som har gjorts har två alternativ presenterats, varav av den billigare är den som är lättast att genomföra.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser