Annons

Ännu ingen succé för Medborgarförslagen

Vid kommunfullmäktiges decembermöte beslöts att på prov under 2004 införa möjligheten att lämna in så kallade medborgarförslag. Något som innebär att alla, såväl vuxna som barn, som är folkbokförda i Landskrona kommun, kan lämna in förslag till kommunfullmäktige.

– Vi ställer egentligen inga direkta krav på hur Medborgarförslag är skrivet, det enda vi kräver är att personen namnger sig själv och berättar på vilken adress han eller hon finns, så att vi kan kontrollera så att personen ifråga är folkbokförd i kommunen. Sen är det naturligtvis bra om texten är utformad så att det utmynnar i ett konkret förslag, menar Benny Nilsson, kanslichef på juridiska avdelningen.

Annons
 

Förslagen kan handla om allt som kommunen har ansvar för, till exempel barnomsorg, grundskola, vuxenutbildning, kultur, fritidsverksamhet, omsorg om äldre och handikappade, miljö- och hälsoskydd, parker, lekplatser, sophämtning, gång- och cykelvägar med mera.

Än så länge har Benny och hans kollegor inte blivit överösta med förslag till förbättringar från kommuninnevånarna.
– Hittills har vi fått in ett förslag. Om det är bra eller inte kan jag inte lägga några värderingar i. Om det sedan är ett tecken på bristande engagemang, att man ännu inte känner till möjligheten, eller rent av att landskronaborna är nöjda med den kommunala servicen får andra svara på, fortsätter Nilsson.

Från juridiska avdelningen lovar man att vara flexibla när det gäller Medborgarförslag.
Det går bra att fram till mötesdagen, låt säga till klockan tre, fyra på eftermiddagen att lämna in förslag. Bara vi hinner kopiera upp förslagen till mötesdeltagarna så ska inga byråkratiska hinder läggas i vägen, försäkrar Nilsson.
– Vi är rätt smidiga även när det gäller motioner från kommunfullmäktigeledamöterna. Det har hänt att vi fått in motioner under själva mötet och som sedan hunnits beaktas av ledamöterna samma dag. Medborgarförslagen behandlas som vilken motion som helst. Det vill säga fullmäktige avgör om förslaget får läggas och därefter går det ut på remiss till berörda instanser.

Medborgarförslag lämnas till kommunstyrelsekontorets juridiska avdelning i Stadshuset eller skickas till,
Kommunstyrelsekontorets juridiska avdelning, Landskrona kommun, 261 80 Landskrona.

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser