Annons

Kommunen fick 800 000 för cykelled på Ven

Projektet ”Cykelturism på Ven” syftar till en utökning och standardförbättring av cykellederna på Ven. Nu har man beviljats bidrag på nästan 800.000 kr från EU-programmet Mål 2 Öarna för att öka tillgängligheten till de natur- och kulturhistoriska platserna på Ven, men också att öka Vens dragningskraft för turister och att ytterligare profilera ön som en cykelvänlig ö.

Genom att dra nya cykelleder skapas en sammanhängande cykelled runt hela ön. Åtgärderna innebär också att handikappcyklingen på ön kan förbättras. Projektet består av 5 delsträckor och löper under 2004-2006.

Annons
 

Tekniska Verken har startar med Etapp 1 ”del av Hakenstigen” under våren, därefter Etapp 2 ”Norreborg-Stade”.
– Vi kom igång lite sent på grund av det dåliga vädret. För tillfället håller vi på mellan campingen och Hakens fyr, hälsar Stefan Knutsson på Tekniska Verken.

Delsträckorna kan ses på kartan här (PDF-format).

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser