Annons

Hamnen börjar byggas om i år

Resterna av det gamla färjeläget kan komma att försvinna när
ombyggnadsarbetet av Nyhamn drar igång på allvar. Det är ”klacken” vid
vilken färjorna lade till som plockas bort och därmed rätas hamnlinjen ut.
– Det är vårt förslag, genom att plocka bort klacken så kan fartyg mötas i hamninloppet och det underlättar trafiken, förklarade Elisabeth Hammarlund från konsultföretaget Ramböll när hon informerade sakägarna runt hamnen om de förestående ombyggnaderna.

Informationen är ett led i ansökan som kräver en vattendom innan
ombyggnaderna kan påbörjas.
– Vi räknar med att ha en ansökan klar inom en månad och då kan det bli huvudförhandling till hösten och byggstart i slutet av året, tippar
Elisabeth Hammarlund som inte ser någon större miljöpåverkan till följd av den planerade ombyggnaden.
– Störningarna kommer att bli väldigt små och begränsade och Länsstyrelsen har också konstaterat att det inte handlar om betydande miljöproblem, därför bör den juridiska processen gå ganska snabbt.

Annons
 

Inledningsvis räknar kommunen med att påbörja ombyggnaden av kajerna utmed Kronobryggan och Nyhamnskajen. Vad gäller kajen vid Hamngatan så kommer den senare när beslut fattats om ett nytt färjeläge för Ventrafiken.
Enligt planerna skall de höga kajerna ersättas med en stenslätt och en träbrygga skapas som underlättar för såväl fritidsbåtarna som flanörer som vill njuta av hamnpromenaden. Småbåtshamnen i Kassakroken påverkas inte av denna första etapp.
– Vad gäller byggnationen så räknar vi med att den kommer igång redan i slutet av den här månaden och de första fastigheterna kan då stå inflyttningsklara hösten 2005, tippar planeringschef Anders Folkar som också konstaterar att två år efter det att fastigheterna färdigställt skall Nyhamn och Sockerbrukshamnen förvandlas till en marina för småbåtar i enlighet med den överenskommelse som finns mellan kommunen och byggherrarna.
– Och då måste det vara klart med ett nytt färjeläge för Ventrafiken.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser