Annons

Nya högskolekurser till Landskrona

Möjligheterna att läsa in högskolepoäng i Landskrona ökar till hösten med två nya utbildningar i sociologi och historia. Sedan tidigare finns en högskolekurs med inriktning på fritidssektorn och högskoleförberedande
utbildning i samarbete med Malmö högskola.
– Kommunen har ambitionen att locka hit högskoleutbildningar och det ska bli flera i framtiden, förklarade Eivor Johansson, förvaltningschef vid
Vuxenutbildningsförvaltningen när hon tillsammans med lärarna Hans
Wallengren, historiker och Gudmund Jannisa, sociolog presenterade de nya utbildningarna.
– Eftersom jag arbetade på varvet i början på 70-talet så föreslog jag
ledningen för Kristianstad högskola, där jag jobba nu, att förlägga en
grundkurs i sociologi till Landskrona och det förslaget föll uppenbarligen i god jord,
berättade Gudmund Jannisa som nu alltså är tillbaka i Landskrona som lärare.

Hans Wallengren var med när Centrum för Arbetarhistoria drog igång år 2000 och har sedan dess gett en hel del kvällskurser, men nu är det tänkt att i regi av Lunds universitet ge en 20-poängskurs i det moderna Sveriges samhällshistoria.
– Kursen kommer att delas upp i fyra fristående fempoängare och jag ser det som en intressant utveckling av verksamheten i Landskrona. Tidigare har vi haft huvudsakligen äldre elever, nu vänder vi oss till de som studerar på heltid.

Annons
 

På TechFuturum kommer Lunds universitet att för fjärde året ge utbildningen Fritidsarbete och fritidskultur.
– Här är nästan hälften av de studerande tjejer med invandrarbakgrund som annars kanske inte valt högskolestudier. Men när de väl börjat här kan många tänka sig att läsa vidare och det tycker jag är mycket positivt, betonade Eivor Johansson som också väntar sig mycket av samarbetet med högskolan i Malmö det så kallade Collegeåret.
En högskoleförberedande utbildning med avsikt att underlätta övergången till högskolan.
– Här börjar studenterna med att läsa på hemmaplan den första terminen och fortsätter sedan vid högskolan i Malmö. Jag tror att det här är en bra metod för att locka fler studenter från Landskrona till att ta steget och läsa vidare.

Från Landskronas sida finns en uttalad ambition att locka till sig högskoleundervisning och redan nu är inte mindre än tre högskolor verksamma i kommunen, Kristianstad, Lund och Malmö.
– Jag väckte tanken på en utbildning i Landskrona för mindre än ett år sedan och nu är den ett faktum, det visar att det finns utrymme för
okonventionella lösningar också inom högskolorna,
underströk Gudmund Jannisa vars 20-poängskurs i sociologi berättigar till fortsatta studier vid valfri högskola eller universitet.
– Så här kan de som vill prova ämnet på hemmaplan läsa en termin och se hur de trivs innan de går vidare. Det ser jag enbart som positivt.

Ansökningstiden till de olika kurserna går ut den 15 april och mer
information finns i ansökningskatalogerna.

Fakta
Kurserna i sociologi och historia kommer att bedrivas på Centrum för
Arbetarhistorias lokaler i Villa Fridhill.
Centrum för Arbetarhistorias ambition är att skapa en institution där forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet för att sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser