Annons

Försök med ny arbetsmodell fortsätter på Blomstertäppan

Försöket med 3-3-modellen fortsätter på Blomstertäppans äldreboende. Detta sedan VÄO, Vård-, äldre- och omsorgsnämnden, konstaterat att det ekonomiska underskottet inte orsakats av den populära arbetsmodellen.
– Nej, enligt utredningen handlar det om för mycket extrapersonal och nu skall vi lösa den problematiken inom befintlig budgetram för att komma tillrätta med underskottet, förklarar ordförande Eva Örtegren.

Men för Härslövs servicehus väntar nedläggning redan till sommaren och så snart det är möjligt skall även äldreboendet Vallgården 3 avvecklas.
– Sedan vi öppnade de nya avdelningarna på Vallgården har kön till våra
äldreboende minskat och därför har vi nu möjlighet att genomföra de härförändringarna.

De äldre som berörs av nedläggningen i Härslöv är informerade och erbjuds förtur till nya boenden i Landskrona.
– Även om det aldrig är kul att flytta så försöker vi göra det så skonsamt som möjligt för de som berörs.
Vad gäller Vallgården 3 så handlar det om ett omodernt äldreboende och många som erbjudits plats där under senare år har tackat nej.
– Nu har vi möjlighet att tömma detta boende i takt med att lägenheterna blir lediga och jag tror att det kan påbörjas senare i år, menar Eva Örtegren som också tror att ett nytt äldreboende kan bli aktuellt att bygga inom loppet av några år.
– Det finns med i långtidsbudgeten 2010 och den tidsramen tror jag räcker.

Annons
 

Arbetsmodellen 3-3, jobb tre dagar och ledig tre dagar, infördes på försök i höstas vid vissa avdelningar på två äldreboende. När Blomstertäppan visade ett underskott på 450 000 kronor gjordes en genomgång för att se vad det berodde på.
– Nu vet vi att det inte beror på 3-3-modellen och därför fortsätter
försöket innan vi gör en utvärdering och ser om det finns skäl att gå vidare med modellen till andra avdelningar,
förklarar Eva Örtegren.

I den genomgång som nu gjorts vid Blomstertäppan visar siffrorna att sjukkostnaderna minskat och likaså behovet av vikarier.
– Vi ser att personalen trivs bättre med det här systemet, men än är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Dock finner vi att försöket skall fortsätta och en utvärdering göras när det gått en längre tid, avslutar Eva Örtegren.

VÄO fortsätter även satsningen på nya gruppboende för handikappade. Redan i år kommer ett nytt gruppboende för sex personer att skapas och i budgeten för nästa år finns medel avsatta för ytterligare ett gruppboende.
Kommunrevisionen har tittat närmare på socialpsykiatrin och undersökt hur kommunen lever upp till sitt ansvar för de psykiskt funktionshindrade.
– Granskningen visar att vi har en bra verksamhet, men inget är bättre än att det kan utvecklas ytterligare och här pågår ett ständigt
utvecklingsarbete,
avslutar Eva Örtegren.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser