Annons

Niklas Karlsson uppvaktar justitieministern angående tingsrätten

Domstolsverket föreslår, inte helt oväntat, att de sista resterna av
Landskrona och Svalövs tingsrätt att läggs ner och att den dömande
verksamheten överförs till Lund.
– Ett helt felaktigt beslut, suckar kommunalrådet Niklas Karlsson som
tillsammans med Landskronas advokater kommer att uppvakta justitieminister i frågan.
– Vi har väldigt många advokater i Landskrona vars verksamhet berörs av detta beslut. Dessutom har vi tidigare fått hit två åklagare för att komma tillrätta med kommunens speciella problem och att mot den bakgrunden stänga tingsrätten sänder ut helt fel signaler, menar Niklas Karlsson som också poängterar att i den föreslagna omorganisationen av närpolisverksamheten lämnas Landskrona oberörd.
– Därför att man vet att har speciella problem som det är viktigt att komma tillrätta med.

I den skrivelse som Niklas Karlsson tillsammans med advokat Anders Persson skickat till Thomas Bodström anhåller de båda om tid för en uppvaktning i vilken de vill redovisa de speciella förhållanden som råder i Landskrona.
– Polismyndigheten i Skåne har prioriterat satsningarna i Landskrona för att komma tillrätta med den alltför höga kriminaliteten. Närpoliserna har fått förstärkning som innebär att antalet poliser i yttre tjänst ökat från fem till femton. Detta med syfte att öka rättsäkerheten i stan och att mot den bakgrunden lägga ned resterna av tingsrätten i Landskrona känns helt fel, förklarar Niklas Karlsson.

Annons
 

När Domstolsverket förra gången, år 2000, utredde tingsrättsorganisationen fastnade man för en lösning där Landskrona hamnade under Lund och fick behålla den dömande verksamheten samt ett kansli. Nu konstaterar Domstolsverket att avståndet till Lund inte lägger några hinder i vägen för en nedläggning och verket vill dessutom, med hänvisning till personalens oro, att förändringen sker så snabbt som möjligt.

Niklas Karlsson har också vissa förhoppningar på att Susanne Eberstein, socialdemokratisk gruppledare och vice ordförande i justitieutskottet, skall dra en lans för Landskrona.
– I de kontakter vi haft med Susanne så har hon visat stor förståelse för våra argument och Landskronas situation, så det är min förhoppning att hon också backar upp våra krav i justitieutskottet.

Domstolsverkets förslag för tingsrätterna i Skåne innebär att Hässleholms och Trelleborgs tingsrätter läggs samman med andra domstolar samt att kansliet i Landskrona dras in. Verkets preliminära bedömning är att ett genomförande kan ske till den 1 januari 2006 eller annan senare tidpunkt som bedöms vara lämplig.
I beslutet skriver verket att förslaget uppfyller de mål för reformering av tingsrättsorganisationen som regeringen har ställt upp och att bakgrunden till förslaget är behovet av en långsiktigt hållbar och effektiv organisation.
De viktigaste argumenten för denna översyn är enligt Domstolsverket att skapa domstolar som klarar normal frånvaro utan att detta påverkar den dagliga verksamheten. Att skapa en ännu effektivare beredningsorganisation samt öka möjligheterna till specialisering vid domstolarna. Dessutom menar verket att den geografiska samordningen förbättras mellan rättsväsendets myndigheter samt att de ekonomiska fördelarna ger en ännu effektivare organisation.
– För Landskronas vidkommande är det inga argument som jag förstår, man har från Domstolsverkets sida struntat i våra problem och det är beklagligt, avslutar Niklas Karlsson.

Fakta
Det finns 72 tingsrätter i landet. Vid tingsrätterna är omkring 600 ordinarie och icke ordinarie domare, dvs. lagmän, chefsrådmän, rådmän och tingsfiskaler, anställda. Vid tingsrätterna tjänstgör även 500 yngre
jurister, tingsnotarier. Till tingsrätterna finns drygt 5.500 nämndemän
knutna.
Källa: Domstolsverkets hemsida

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser