Annons

Fortsatt taxi dygnet runt

Villkoren är tuffa för de sju taxiägare som driver trafik i Landskrona. Inte
nog med att svarttaxiproblematiken är konstant, en allmän trafiknedgång har varit kännbar under årets första månader.
– Så är det tyvärr varje år, men vi har också märkt att det inte är samma tryck i nöjeslivet som tidigare, förklarar ordförande Roland Donnerhag som dock avfärdar ryktet att taxi Landskrona skall sluta köra på nätterna.
– Rent trams, fikasnack som upphöjts till sanning. Det finns absolut inga
planer i den riktningen,
understryker Roland Donnerhag som dock gärna sett att kommunen tog itu med svarttaxiverksamheten.
– Det är inte kul att se hur den verksamheten får härja fritt. Själv har jag föreslagit att centrum skulle stängas av för privatbilar under vissa tider på helgerna, men än har inget hänt.

I Borås, Trollhättan och Halmstad har polis, kommun, kollektivtrafik och taxinäringen framgångsrikt samarbetat för att få bukt på problemet. Sedan man infört förbud mot privattrafik inom vissa områden i Halmstad nattetid har svarttaxiverksamheten nästan halverats i innerstan.
I Trollhättan har verksamheten i princip upphört.
Framgångarna beror till stor del på ett nära samarbete mellan polis, kommunernas politiker och tjänstemän, kollektivtrafiken, en dialog med restauranger och ordningsvakter samt närvaro av trafikvärdar, konstaterar Taxiförbundet i ett uttalande.
– Vi vet att man fått ner problemen i de orterna, men vad som krävs är samordnade insatser för att komma tillrätta med problemet, betonar Liane Ask, ansvarig för region Syd inom Taxiförbundet.

Annons
 

Näringsdepartementet har på uppdrag av Infrastrukturminister Ulrika Messing, tillsatt en utredning om hur man skall komma till rätta med bland annat svarttaxiproblematiken. Utredningen, som skall vara klar i november 2004, skall också titta på hur man har löst frågan i Norge.
– Vi har länge krävt samma regler som man har i Norge. Det skall räcka med en observation för att bli fälld och att använda hela straffskalan med högre bötesbelopp och med möjlighet till fängelsestraff, samt att polisen får beslagta den aktuella bilen. Vi hoppas nu verkligen att vi kommer dit. Verksamheter som skadar samhället får inte försvinna i byråkrati, säger Thomas Winskog, Förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet i en intervju och han får medhåll av Liane Ask.
– Då hoppas jag verkligen att man kommer med konkreta förslag så att vi får ett slut på denna olagliga verksamhet. Dessutom är det viktigt att veta att de som nyttjar sig av svarttaxi inte har något försäkringsskydd vid en eventuell olycka.
Det var också säkerheten som var drivfjädern när Taxi Landskrona införde kameraövervakning i bilarna.
– Nu är det för tidigt att dra några slutsatser, men det har fungerat bra sedan vi införde kameror och inga passagerare har klagat, betonar Roland Donnerhag.

Taxi Landskrona har i det närmaste halverat antalet bilar under de senaste tio åren och ett av skälen är att Samres tagit en stor del av kvällskörningarna.
– Vi kan som organisation med central växel inte prismässigt konkurrera med en taxiägare som har kontoret på fickan, därför tappar vi de kontrakten. men vi har ett avtal om backup med Samres och får försöka att klara oss på den marknad som finns. Och det hade fungerat betydligt bättre om vi slapp svarttaxiförarna, avslutar Roland Donnerhag.

Fakta
Taxi Landskronas sju taxiförare förfogar över tio bilar varav åtminstone två ständigt är i trafik dygnets alla timmar. Totalt sysselsätter Taxi Landskrona ett 40-tal personer.
Samres, som startade för tio år sedan i Lund, är ett företag som specialiserat sig på att driva beställningscentraler för främst färdtjänst, sjukresor och kompletteringstrafik

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser