Annons

Nytt projekt ska fånga upp unga missbrukare

För att fånga upp unga missbrukare i farozonen har asn, arbets- och
socialförvaltningen dragit igång projektet Pluto.
– Vi har tidigare inte haft någon rådgivning för så unga missbrukare. Och här handlar det mycket om att utveckla metoder för en framtida arbetsmetodik. Vad vi nu vill undvika är att ungdomar med problem också uppmärksammas, förklarar enhetschef Claes Zachrison.

I projektet arbetar socionomerna Alf Fredriksson och Christina Persson tillsammans med skolsköterskan Carina Landin.
Trots att man bara varit igång några veckor har man redan kontakt med tiotalet ungdomar som här får stöd och rådgivning.
– För oss är det viktigt att få kontakt med ungdomarna, men också deras familjer så att vi kan göra en helhetsbedömning. Problemet med droger bland unga är något som vi tycker ökar i samhället, betonar Christina Persson som planerar att samarbete med skolorna och inte minst ungdomsgården Nova.
– Vi vill gärna knyta kontakter med såväl ungdomar som olika yrkesgrupper som arbetar med ungdomar och som ser problemen på ett tidigt stadium.

Annons
 

Projektet bygger på bidrag från Länsstyrelsen, 670 000 kronor och lika mycket skjuter kommunen till. I max två år kan man få ekonomsikt stöd, sedan är det meningen att rådgivningen skall stå på egna ben.
– Förhoppningsvis skall vi under de här åren hitta fram till fungerande
arbetsformer så att Pluto blir en naturlig del i verksamheten,
betonar Claes Zachrison som redan sökt medel för även nästa år.

Någon exakt uppgift på hur många ungdomar det kan handla om finns inte. En stor undersökning som genomfördes för fyra år sedan visade att 165 ungdomar under 20 år hade någon form av missbruksproblem.
– Och det var fler än vad vi kände till, så det är svårt att komma fram till någon exakt siffra. Vi vet att problemet finns och det är därför vi startar den här mottagningen.

Nu handlar det inte om någon myndighetsutövning, ungdomarna skall frivilligt kunna söka sig till Pluto som har fått sina lokaler på Folkets hus. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13-24 år.
– När vi får kontakt med den det berör kommer vi att samtala med familjen, sedan ytterligare några personliga samtal och en hälsoundersökning. Därefter kan vi förhoppningsvis rekommendera lämpliga insatser, avslutar Alf Fredriksson som betonar att det hela bygger på en stor del frivillighet.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser