Annons

Nästan var tredje elev lämnar grundskolan utan fullständigt betyg

Nästan var tredje elev lämnar gymnasiet utan fullständigt betyg och bland de avgångselever från grundskolan som sökt till gymnasiet saknar 210 av 624 nödvändig behörighet.
– Det är inga smickrande siffror, men vi är medvetna om problemet och arbetar för att förbättra statistiken, förklarar gymnasieförbundets chef Tomas Johansson.

Bland de 624 elever som gjort sina förstahandsval till höstens gymnasiestudier saknar inte mindre än 210 den nödvändiga behörigheten. Men här räknar man från direktionens sida med att hälften kommer att läsa upp betygen och klara de grundläggande kraven.
De som inte lyckas med detta hamnar på ett individuellt anpassat program och där har gymnasieskolan i Landskrona redan en hög beläggning. Av de 1 150 eleverna från kommunen läser omkring 150 på ett individuellt program.
– Vår ambition är att utveckla de individuella programmen så att eleverna i ökad utsträckning kan slussas in på de vanliga gymnasielinjerna, förklarar Tomas Johansson och tillägger att man från gymnasieskolans sida nu skall öka möjligheterna för elever som har det svårt genom att erbjuda sommarkurser.
– Här skall eleverna kunna läsa upp sina betyg och få den nödvändiga
behörigheten för att lösa vidare på högskolor av olika slag.

Annons
 

För några år sedan var det hela 36 procent av avgångseleverna som lämnade gymnasiet utan fullständigt betyg. Idag ligger den siffran runt 28 procent, att jämföra med ett rikssnitt runt 20 procent.
– Vi ser att det går åt rätt håll, men självklart är vi inte nöjda med de
här siffrorna utan jobbar på olika nivåer för att försöka komma tillrätta
med problemet.

Idag finns ett samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan för att försöka hitta gemensamma lösningar på ett svårt problem.
– Det förs en dialog mellan de olika skolformerna för att hitta metoder som underlättar övergången från grundskola till gymnasium. Det är viktiga frågor som vi måste göra allt för att försöka lösa.

Problemet med de många eleverna som inte klarar av gymnasiestudierna hamnar i nästa led ofta som arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen.
– Det är ett enormt stort problem för vårt vidkommande. Idag kräver
arbetsgivarna utbildad personal och med så många ungdomar utan grundläggande kunskaper riskerar vi att få en mycket hög arbetslöshet bland ungdomarna,
förklarar arbetsförmedlingens chef Eva Bohlin

Idag är omkring 300 ungdomar i åldersskiktet 18 till 24 år utan jobb, av
dessa är 100 långtidsarbetslösa. I december var 9,3 procent av ungdomarna i Landskrona arbetslösa, näst högst siffran i Skåne som låg på 6,2 i snitt, medan siffran för riket var 6,6 procent.

Även från kommunens sida har man börjat uppmärksamma problemet genom att försöka kartlägga ungdomar under 24 år som inte finns med i något register, inte hos sociala myndigheter, inte på Arbetsförmedlingen.
– Hur får de sina inkomster och sitt liv att fungera, det vill vi gärna
veta,
säger kommunalrådet Niklas Karlsson.
Klart är att det krävs en samordning av resurserna får att komma tillrätta med de låga utbildningen bland kommunens ungdomar.

Fakta
Landskrona-Svalövs-Kävlinges gymnasieförbundet består av fem skolor med olika inriktning, Allvar Gullstrandgymnasiet, Enoch Thulingymnasiet, Justus Tranchellgymnasiet, Selma Lagerlöfgymnasiet och Svalöfs gymnasium. Gymnasieförbundets budget omfattar 160 miljoner kronor och totalt studerar 1 700 elever i de 14 olika programmen.

Av Kalle Berggren
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser