Annons

Föreläsningsserie om stadsdelen Öster

Sedan ett år tillbaka har Landskrona kulturförvaltning dokumenterat stadsdelen Öster i Landskrona, bl a genom intervjuer med boende i området, fotograferande av befintliga miljöer och insamling av äldre fotografier och föremål. I samband med en utställning som visas på Landskrona Museum, som öppnades i söndags anordnas det en förläsningsserie tisdagskvällar kl. 19.00 i Filmsalen på Landskrona Museum.

Första föreläsningen är tisdagen den 30 mars med titeln:
Staden – mänsklighetens mest fantastiska uppfinning?
Om stadsbyggandets historia och stadens många ansikten.
Föreläsare: Thomas Hellquist, arkitekt och professor vid LTH

Annons
 

Andra föreläsningen är tisdagen den 13 april med titeln:
Kokkaffe eller espresso?
Om sociala förändringar i industrisamhällets gamla arbetarstadsdelar.
Föreläsare: Jens Olsson, bebyggelseantikvarie

Tredje föreläsningen är tisdagen den 27 april med titeln:
Från småskalighet till storskalighet
Om byggande och boende i Landskrona för hundra år sedan.
Föreläsare: Hans Wallengren, Fil.Dr och föreståndare för Centrum för arbetarhistoria.

Sista och fjärde föreläsningen är den 4 maj med titeln:
Idéer om Östers framtid – Vad kan och bör göras?
Om Östers utseende idag och vilka förbättringar som kan göras.
Föreläsare: Sven Bergenstråhle, bostadsforskare

Av Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser