Annons

Kajer förstärks i väntan på bostadsbygge

Tidens tand har gått hårt åt Landskrona hamn som nu skall få en välbehövlig ansiktslyftning. Utmed Skeppsbrokajen skall 140 meter av kajen förstärkas och förbättras för närmare tio miljoner kronor. Samtidigt förstärks Västra Nyhamnskajen för att tåla den planerade bostadsproduktionen på Nyhamnsområdet.
– Hamnen är i behov av en renovering. Pålarna utmed Skeppsbrokajen har fått ta mycket stryk genom åren, berättar Jonas Henriksson, projektansvarig för hamnen inom Tekniska Verken.

Den del av kajen som berörs i denna första etapp sträcker sig från silosbyggnaderna och förbi den gamla lagerlokalen i Storgatans förlängning. Området där den nya sponten görs färdig har inhägnats och om några veckor beräknar man att arbetet skall börja.
– Något försenade är vi, men vi gör det också i samförstånd med alla de som har sina båtar i lagerlokalen så att de hinner sjösätta innan arbetet påbörjas, förklarar Jonas Henriksson.

Annons
 

Kajen är en så kallad påldäckskaj som innebär att den är uppbyggd på pålar. Nu kommer istället en ny spont att tryckas ner utanför den befintliga kajen och bakom den skall sedan havssand trycks in för att undvika framtida problem med erosion.
– Dessutom skall en krönbalk gjutas in under vattenlinjen för att motverka rostangrepp. Sponten är som känsligast i vattenbrynet, förklarar Jonas Henriksson.
– När det gäller förbättringarna utmed Västra Nyhamnskajen så handlar det i första hand om att förstärka kajen så att den klarar bostadsbyggandet som skall komma igång senare i vår.
– För att göra de slutgiltiga ombyggnaderna krävs en vattendom och innan vi har alla tillstånden klara så påbörjas inte den ombyggnaden, nu koncentrerar vi oss på att förstärka kajen.

Arbetet med att riva den gula fastigheten på Kronbryggan är i full gång och redan har Kanotklubbens byggnader plockats ner. Nya lokaler för Kanotklubben skall byggas intill Seglarpaviljongen.
Provet har tagits på marken och redan i nästa månad hoppas man vara igång med det första nybygget på Nyhamn.
– Det är inget som vi ansvarar för, vår uppgift är att se till att kajerna
håller för de påfrestningar som nybygget kan innebära,
förklarar Jonas
Henriksson som på sikt ser hur såväl Kronobryggans som Västra Nyhamnskajen förvandlas till med promenadvänliga område med möjligheter för småbåtar att lägga till.

Fakta
För Nyhamnsområdet vid Landskronas hamninlopp har planerats ett
bostadsprojekt omfattande totalt 160-170 lägenheter fullt utbyggt. Först ut att bygga är Altropart åt en privat bostadsrättsförening med hänsyn till platsen passande döpt till Gustafssons varv omfattande åtta lägenheter.
Svenska hus och Landskronahems har bildat dotterbolaget Nyhamnshus i Landskrona AB och planerar tre hus.
HSB är igång med planarbetet och kan komma igång med sina projekt till hösten. Första etappen omfattar omkring 75 lägenheter.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser