Annons

Landskrona kommun gick drygt 50 miljoner i förlust

Landskrona kommun får för 2003 ett underskott på drygt 50 miljoner kronor. Betydligt högre än budgeten som pekade mot ett underskott på 23 miljoner. Nu hade den siffran justerats upp till minus 47 miljoner i slutet av förra året, detta efter att inträkterna blivit lägre än beräknat.
För kommunen handlar det nu om att genomföra bespaaringar så att man kan nå upp till lagens krav om en budget i balans.

Noteras skall att de affärsdrivande verksamheterna noterade ett minus på 10,5 miljoner kronor varav renhållningen, LSR, svarade för närmare nio miljoner.

Annons
 

För de skattefinansierade verksamheterna slutade det med ett underskott på hela 31,3 miljoner kronor.
Äldreomsorgen blev närmare åtta miljoner dyrare än budgeterat.
Dyrare gymnasieutbildningar kostade drygt åtta miljoner extra, vilket förklaras med att fler Landskronaelever söker utbildningar utanför kommunen.

Nu finns det även nämnder som gått bättre än budget, som exempel kan nämnas BUN som har ett plus på åtta miljoner och Arbets- och socialnämnden (ASN) ett plus på drygt fem miljoner.
Här kan noteras att ASN:s kostander för socialbidrag minskade med hela nio miljoner jämfört med budget.

Nu finns det inte några enkla metoder för att komma tillrätta med underskottet. En är skattehöjningar och det skulle krävas en höjning på en dryg krona per intjänad hundralapp för att komma till rätta med underskottet. En annan metod, och den kanske troligaste, handlar om besparingar och redan har nämnder och förvaltningar fått direktiv från kommunledningen att se över sina verksamheter i besparingssyfte.
Så även om våren står för dörren blir det lite kallare för de kommunala förvaltningarna.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser