Annons

Samordning och kartläggning ska minska brottslighet

Det skall bli svårare att leva på samhällets skuggsida i Landskrona. Detta efter ett initiativ från kommunalrådet Niklas Karlsson som i all enkelhet går ut på att samordna samhällets olika resurser för att kartlägga och åtgärda eventuella problemområden.
– Vi började med att träffas över förvaltningsgränserna för att analysera problemen, berättar Niklas Karlsson som fick sin idé i höstas efter ett brev från en kommuninvånare som påpekade att ett antal nolltaxerare stod som ägare till tämligen dyra bilar.
– Jag lovade då att titta närmare på problematiken och nu har vi fem olika arbetsgrupper igång och arbetar konkret med problemområde som kroglivet, butiker, svartklubbar, svarttaxi och kartläggning av ungdomar mellan 18 och 24 år som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Myndigheterna som samarbetar är skattemyndigheten, Försäkringskassan, polisen, socialförvaltningen, tullen, miljöförvaltningen och kronofogden.
– Om vi tar exempelvis ungdomarna så visar statistik att det finns ungefär 30 000 unga människor som står utanför arbetsmarknaden i Sverige. Här vill vi se hur många det finns i Landskrona som lever så och försöka hitta orsakerna, berättar Niklas Karlsson.

Annons
 

När det gäller krogarna så granskades nio krogar i helgen utan att några
större felaktigheter upptäcktes. Någon krog hade mer pengar i kassan än vad som fanns inslaget, andra hade täckt för nödutgångarna.
– Här är avsikten att kontrollera så att inte billig sprit från
grannländerna serveras på krogarna och nu när krogarna vet att myndigheterna är på sin vakt så tror jag att det gynnar de seriösa krögarna,
påpekar Niklas Karlsson och betonar att när det gäller butikskontrollen så handlar det även här om kontrollen av importerade varor.
– Vi vill se att märkningen är korrekt och att skatter som exempelvis moms betalas in.

När det gäller svartkrogarna så finns redan ett konkret resultat. Krogen var känd sedan länge av polisen, klagomålen många. Men trots detta kunde polisen inte stoppa verksamheten.
– Då samordnade vi alla resurserna och det slutade med att klubben stängdes och fastigheten sattes under tvångsförvaltning, så visst går det att nå konkreta resultat även om uppgiften är svår, menar Niklas Karlsson vars synpunkter om de dyra bilarnas ägare fick rasiststämpel på sig när det refererades i pressen.
– Det hjälpte inte hur tydligt jag poängterade att det handlade om alla som begick olagliga handlingar och det var beklagligt.
Senare kom även statliga myndigheter med liknande utspel när man föreslog att samköra nolltaxerare mot inköp av dyra kapitalvaror för att se om obeskattade pengar var i omlopp. Personligen tror jag att samkörningar som de vi genomför också kommer att bli verklighet i fler kommuner.

Enligt uppgift tittar Peter Tjäder, chef för Länskriminalpolisen i Skåne, på hur olika myndigheter kan samarbeta för att motverka olagligheter.
– Jag hoppas att vi kan bjuda hit Peter Tjäder och diskutera de här
frågorna. Här är det viktigt att hitta användbara samarbetsformer,
avslutar Niklas Karlsson.

Fakta
Brottsförebyggande rådet, Vänliga Landskrona, Polisen och Svensk Handel anordnar idag kl 16-20 en säkerhetsmässa riktad till handeln i Landskrona i Folkets hus. Syftet med arrangemanget är att stödja och inspirera det lokala brottsförebyggande arbete inom handeln.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser