Annons

För liten vindkraftsanläggning fick kooperativ förening på fall

Äventyret med ett kooperativt ägt vindkraftverk är förbi. Det sista årsmötet är avklarat och närmast blir det advokat Urban Janssons uppgift att likvidera drömmen som föddes en vårdag 1995.
– Jag trodde mycket på vindkraften när föreningen bildades, men varnade samtidigt för att anläggningen var för liten. Tyvärr fick jag rätt och nu hoppas jag att statsmakterna tar sig samman och skapar ett regelverk som kan få lite ordning på branschen, summerade ordförande Claes Persson när han tackade de närvarande delägarna för deras engagemang.
– Även om vi inte lyckades så kan vi känna oss som pionjärer när det gäller vindkraften.

Tanken på bildandet av en kooperativ förening för att driva ett vindkraftverk föddes 1994 på initiativ från Miljöpartiet. I april året därpå samlades ett antal intressenter för att bilda föreningen och bygga ett vindkraftverk i anslutning till den anläggning som kommunen redan drev.
Projektet drevs med hjälp av tekniska Verket och de 520 andelarna erbjöds till försäljning till ett styckepris på 3 200 kronor.

Annons
 

Någon större marknadsföring genomfördes aldrig och information om en årlig återbäring på runt fem, sex procent small inte så högt när aktier gick som en raket på börsen.
Men efter börskrasch och miniränta på bankerna visade sig satsningen på vindkraft inte bara vara miljövänlig utan även en skaplig ekonomisk affär. Totalt såldes 208 andelar till privata intressenter, övriga finns i Tekniska Verkens ägo. Andelarna är idag värda 2 300 kronor efter det att 900 kronor per andel genom åren betalats tillbaka till delägarna.
– Tyvärr såg vi ingen möjlighet att driva verket vidare, kostnader för
reparation och drift bedöms som ekonomiskt riskabla i förhållande till framtida intäkter,
konstaterade styrelsen som på delägarnas uppdrag sålde verket till Sydkraft för 950 000 kronor förra året.

Kommunens agerande har också väckt en del irritation genom åren. När föreningen bildades åtog sig kommunen att köpa den producerade elen till marknadsvärde. När kommunen sedan sålde ut elbolaget till Sydkraft följde kommunens verk med i samma affär. Plötsligt var det inte lika lätt för föreningen att försälja den producerade elen till ett givet pris.
– Hade vi fått chansen att köpa det andra verket också så hade det
förmodligen varit lättare att driva föreningen vidare,
påpekade Claes Persson i samband med beslutet om att likvidera föreningen.
Kommunen fanns för övrigt också med bland möjliga köpare, men här gjorde fullmäktige tummen ner till affären och istället stod Sydkraft som köpare.

Nu kommer det att dröja, sju, åtta månader innan delägarna får tillbaka sina insatser. Först skall likvidatorn avvakta sex månader så att eventuella krav hinner komma in till föreningen innan likvidationen är ett faktum och pengarna kan börja återbetalas.

Fakta
Återbäringen för 2003 blir 125 kronor per andel vilket innebär en återbäring på drygt fem procent, väl i klass med en bra bankränta. Styrelsen tipsar de som fortsättningsvis är intresserade att investera i vindkraft att bli delägare i Eolus Vind AB som nyligen medverkade vid byggandet av ett vindkraftverk i Annelöv.
Totalt har bolaget medverkat vid produktionen av 91 vindkraftverk och har 600 aktieägare i hela Sverige.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser