Annons

Bolagisering av Tekniska Verken kan ge klirr i kassan

Delar av Tekniska Verkens verksamhet kan bolagiseras och ge kommunen runt 600 miljoner extra i kassan. Det visar en förstudie av förutsättningarna för en bolagisering som managementkonsultföretag Solving Bohlin & Strömberg låtit utföra åt kommunen.
– Något beslut om bolagisering är inte fattat. Nu skall det här underlaget diskuteras i de politiska partierna och därefter får vi se vilken väg kommunen väljer, berättar kommunalrådet Niklas Karlsson som tagit initiativet till utredningen.
– Det gjordes en utredning för några år sedan som då inte gav anledning till förändring av verksamheten, men nu har förutsättningarna förändrats och därför går vi nu vidare och ser om det finns förutsättningar att bolagisera de affärsdrivande verksamheterna inom Tekniska verken.

Bakgrunden till utredningen är den att ett stort kapital ligger bundet i Tekniska Verkens verksamheter. Det handlar om fjärrvärmenätet, avlopp- och vattenledningar, el- och IT-nätet. Verksamheter som idag finansieras genom avgifter.
– Och när det gäller taxorna i kommunen så ligger vi väldigt bra till vid en jämförelse med andra kommuner, poängterar Niklas Karlsson och medger att taxehöjningar blir en effekt för kunderna vid en bolagisering.
– Så blir det, men oavsett vilken form vi bedriver verksamheten i så kan vi inte utesluta taxehöjningar eftersom vi står inför en del stora
investeringar.

Annons
 

Utredarna pekar på lite olika alternativ vad gäller bolagiseringen, men om vi gör det hela lite enkelt så skulle bolagiseringen resultera i att kommunen säljer sina tillgångar till det nybildade kommunala bolaget. Kommunen skulle då, i bästa fall, kunna få in 600 miljoner i kassan. Dessa pengar skulle bolaget i sin tur få låna upp på kapitalmarknaden med ökade räntekostnader som en följd.

Vidare konstateras att en bolagisering också kan resultera i rationaliseringar som kan innebära minskning av personalen.
– Det är en effekt som man får ta med i bedömningen när vi nu går vidare med arbetet, menar Niklas Karlsson som räknar med att ett politiskt beslut kan komma under våren.
– Viktigast nu är att vi får en ordentlig analys så att beslutsunderlaget
blir det bästa möjliga.

Om en bolagisering genomförs blir det inte mycket kvar av Tekniska Verken och då blir frågan om det finns någon anledning att behålla förvaltningen som en egen enhet.
– Här har vi en annan fråga som måste diskuteras, kanske kan det som blir kvar ingå i en annan förvaltning, funderar Niklas Karlsson.

Ett tillskott på 600 miljoner kronor skulle öka kommunens möjligheter att investera i andra verksamheter, det kan handla om skolor och andra kommunala investeringar som det kan finnas behov av.

Fakta
Senast kommunen fick ett stort kassatillskott var i samband med
försäljningen av kommunens Sydkraftsaktier. Den försäljningen gav en dryg miljard extra i kassan. Pengarna har placerats i aktie- och räntepapper och en stor del har reserverats för framtida pensionsutbetalningar.

Sedan tidigare bedrivs kommunal verksamhet i fem olika bolag, Landskrona Hamn, AB Landskronahem, LSR AB, Utvecklingsstiftelsen och Ven-Trafiken AB

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser