Annons

Byggnadsnämnd vill ha bort livsmedelsbutik

Nu vill byggnadsnämnden få bort livsmedelsbutiken i flickskolans gamla
gymnastiksal. Nämnden beslutade att rikta flera krav om vite mot ägaren Landskronahem med krav på att verksamheten skall upphöra.
– Frågan har varit aktuell i flera år, men blivit liggande i högarna eftersom vi haft lite personalomsättning. Nu kom frågan upp till beslut och det var en enig nämnd som ställde sig bakom kraven, förklarade Jörgen Bergwall och betonade att lokalen saknar bygglov för butikändamål.
– Vill man ändra funktionen så får man komma in med en ansökan om förändrad verksamhet, menar stadsbyggnadschefen som ser byggnaden som ett viktigt inslag i stadsbilden.
– Här har vi tidigare undersökt om byggnaden skulle kunna användas för exempelvis kommunal verksamhet. Det är min förhoppning att man hittar ett lämpligt användningsområde.

Strax intill den gamla gympasalen ligger en hyresfastighet som också får ett vitesföreläggande om 50 000 kronor om inte det eftersatta underhållet åtgärdas inom tre månader. Här har klagomål kommit in avseende glasrutor som ramlar ut och skador på balkongplattor.

Annons
 

Nobben fick också de villaägare i Annetorpsområdet i Glumslöv som ville bygga till köket. Det skulle, enligt majoriteten i nämnden, innebära förändringar i miljön till skada för helhetsintrycket. Mot beslutet reserverade sig de borgerliga ledamöterna.
– Planen förbjuder inte en utbyggnad, men vi anser det olämpligt med tanke på områdets karaktär, avslutar Jörgen Bergwall som närmast väntar sig att beslutet överklagas till Länsstyrelsen.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser