Annons

Vårens öppna seminarier i Villa Fridhill

Programmet för vårens arbetshistoriska seminarier på Centrum för Arbetarhistoria, är fastställt.
Det hela startar med tre föreläsningstillfällen i Villa Fridhill, innan man i maj flyttar till Statarmuseet i Torup där seminariet som tidigare arrangeras i samarbete med Statarmuseet i Skåne.
– Alla intresserade hälsas varmt välkomna, meddelar Victor Lundberg, doktorand vid Historiska institutionen på Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Programmet ser ut enligt följande:

Annons
 
  • Torsdag 26 februari, kl 18-20: Aje Carlbom, filosofie doktor och forskare i socialantropologi vid Lunds universitet: ”Koliniseringen av det svenska medvetandet”. Om integrationspolitik i det mångkulturella Sverige i slutet av 1900-talet. Invandring, rasism, segregation och etniska enklaver i det svenska samhället. Plats: Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, Skolallén 1, Landskrona.
  • Torsdag 1 april, kl 17-19: Peter Strandbrink, filosofie doktor i statsvetenskap och forskare vid Södertörns högskola, Stockholm: ”Förnuftets entoniga röst”. Om EU-kampanjernas politiska ekonomi och demokratiska arenor, om medborgarskapets villkor och det offentliga samtalets struktur. Ja-sidans opinionsbildande verksamhet och Sveriges europeisering 1990-1994. Plats: Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, Skolallén 1, Landskrona.
  • Torsdag 29 april, kl 18-20: Roddy Nilsson, filosofie doktor i historia och föreståndare för Centrum för kulturforskning vid Växjö universitet: ”Kontroll, makt och omsorg”. Om samhällsutveckling, sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940. Perspektiv på agrarsamhällets förändring, industrialismens sociala konsekvenser och välfärdsstatens sociala praktik. Plats: Centrum för Arbetarhistoria, Villa Fridhill, Skolallén 1, Landskrona.
  • Fredag 28 maj, kl 14-16: Bodil Persson, filosofie doktor i historia och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet: ”Pest, fältsjuka och smittkoppor”. Om pesten och andra farsoter på den skånska landsbygden under 1700- och 1800-talen. Bondesamhällets sjukdomar och dess sociala sammanhang och bekämpning. Plats: Statarmuseet i Skåne, Torup.

Fakta
Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet är en öppen kontaktyta mellan akademiska och icke-akademiska forskare och en intresserad allmänhet. Seminarieverksamheten syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Seminarietillfällena omfattar dels en föreläsning av inbjudna forskare, dels en gemensam diskussion/frågestund. Arbetshistoriska seminariet är sedan år 2000 en del av Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona (www.arbetarhistoria.landskrona.net). Man samarbetar regelbundet med såväl Växjö universitet och Malmö högskola som Historiska Föreningen i Lund och Statarmuseet i Skåne.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser