Annons

Optimism på AF trots dystra arbetslöshetssiffror

Även om arbetsmarknaden i Landskrona är minst sagt besvärlig försöker chefen för Arbetsförmedlingen, Eva Bohlin att se positivt på situationen.
– Det är inte så att jag blundar för svårigheterna, men det är viktigt att försöka hitta konkreta lösningar på svåra problem och det är vad jag vill jobba för.

Nu är det inte så lätt att hitta positiva tecken i den statistik som omger arbetsmarknaden i Landskrona. Som exempel kan nämnas att graden av sysselsättning för invånarna i arbetsför ålder, 16 till 64 år, är mycket låg, 67,1 procent att jämföra med 77,7 i riket som helhet.
Siffran innebär att Landskrona återfinns på en dyster sjätteplats vad avser kommun med lägst sysselsättningsgrad i landet.
– Här har vi ett stort problem som till stor del hänger samman med den stora andelen invandrare i befolkningen. Nu har vi har fått extra resurser för att arbeta intensivare med de här grupperna, fem extra handläggare arbetar med att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden. Så här långt ser det projektet väldigt bra ut, menar Eva Bohlin, sedan två år tillbaka chef på Arbetsförmedlingen i Landskrona.

Annons
 

Nu skall sysselsättningsgrad inte jämföras med arbetslöshet eftersom det i den första gruppen även finns pensionärer, sjukskrivna, och studerande, för att ta några exempel. Men även när det gäller arbetslösheten är siffrorna bekymmersamma för Landskronas vidkommande.
I synnerhet gäller det arbetslösheten bland ungdomar i åldersskiktet 18 till 24 år. I december var den siffran 9,3 procent, näst högst i Skåne som låg på 6,2 medan siffran för riket i genomsnitt låg på 6,6 procent.
– Situationen för ungdomarna är svår och det är väldigt många som lämnar gymnasieskolan utan att ha fullföljt utbildningen och saknar därmed behörighet att läsa vid högskolan. Nu har vi påbörjat en dialog med gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att se vad som kan göras åt det här problemet.

I Landskrona finns drygt 300 ungdomar som saknar jobb och av dessa är 100 långtidsarbetslösa, alltså varit arbetslösa mer än 3 månader, och enligt regeringens ambitioner skall den siffran vara halverad till hösten. Onekligen en tuff utmaning.
– Någon enkel uppgift är det inte, men jag funderar på att ta efter de
insatser vi gör för att underlätta för invandrare att få jobb. Kanske kan vi nå resultat om vi ökar insatserna för den här gruppen,
påpekar Eva Bohlin som dock gärna ser att insatserna görs tidigare.
– Här är det viktigt att man redan i samband med olika utbildningar klargör kraven på kunskap från arbetsmarknaden, det är i slutändan individens kunskaper som avgör om det blir en anställning eller ej.

Situationen på arbetsmarknaden i Landskrona är inte den bästa, men 278 jobb har förmedlats på sex veckor och det är 150 fler än i fjor. Så lite ljus finns trots allt vid horisonten.


Fakta
I Skåne var i slutet av januari var drygt 10 600 personer långtidsarbetslösa, öppet arbetslösa i sex månader eller mer, jämfört med drygt 5 800 för ett år sedan. Hårdast drabbade är ungdomarna, där antalet långtidsarbetslösa har ökat med 168 procent i åldersgruppen 20-24 år.
Arbetsmarknadsverket har fått i uppdrag att halvera långtidsarbetslösheten för just ungdomar till och med augusti 2004. Arbetet med detta uppdrag har gett effekt och antalet långtidsarbetslösa ungdomar har sjunkit från 1471 personer i vecka 2 till 1148 i vecka 6.

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser